Programy pro ZŠ a SŠ

  • Minimální počet účastníků pro realizaci programu (individuální dohoda je možná): Minimální počet 15 účastníků (výjimkou jsou programy Povídání o lesní zvěři, Povídání o myslivosti, Povídání o lesnictví a Záchrana živočichů s minimálním počtem 3 třídy).
  • Minimální počet účastníků pro realizaci projektového dne (individuální dohoda je možná): Minimálně 4 třídy.
  • Pro podrobnosti k jednotlivým programům klikněte na název programu.
  • Programy označené vločkou lze uskutečnit jen v zimním období.
  • Uvedená nabídka je bez programů probíhajících v Ekocentru Prales. Nabídku ekocentra najdete samostatně v menu.

LES – PARK – DŘEVINY

Do lesa s lesníkem

lesProjektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s každodenní prací lesníka a s jeho péčí o přírodu. Během dopoledne projdou žáci vývojem lesa od semínka po dospělý strom. Na vlastní kůži si vyzkouší práci lidí, kteří se o les starají: Naučí se, jak se sází malé stromky, čím se měří les a jak o něj správně pečovat, seznámí se s pomůckami dřevorubce a s dalšími praktickými příklady. Zjistí, že lýkožrout není velký jako slon a přesto může způsobit obrovské škody, že motorová pila je, stejně jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán, a spoustu dalších zajímavých informací.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 90 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy najednou

Lesní čarování

carovani1Projektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s tajemným světem lesa. V průběhu dopoledne navštívíme společně s lesníky svět hmyzu v podzemí i na povrchu, ale také se dostaneme do výšin korun stromů, připomeneme si staré keltské zvyky a objevíme prastarou sílu stromů. Ukryté nám nezůstanou ani houby a další lesní kvítí se svojí čarovnou mocí.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 90 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy najednou

Naše dřeviny

listEkovýchovný program: Zaměřuje se na poznávání druhů dřevin všemi smysly. Součástí je  představení stromu jako živý organismus, se všemi jeho životními pochody a nároky, ale i jako domov pro další nájemníky. Strom muže být i jako kronika života a zaznamenávat naši historii (památné stromy).
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 90 Kč

Život lesa

stromEkovýchovný program: Les, to nejsou jen stromy, neboli všechno spolu souvisí. Poznávání jednotlivých částí lesního ekosystému, lesních pater a potravních vazeb. Lesní průzkumníci, svět bezobratlých, tajemství půdy. Propojení her a praktických činností.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 90 Kč

Sázení lesních dřevin

sazenice1_0Projektový den (pro více tříd najednou): V období jarních a podzimních výsadeb. Žáci se společně s lesníkem vypraví do lesa, kde se v rámci svých možností zapojí do společného sázení.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny – 1 třída / zdarma / pro žáky od 3. třídy / individuální domluva

Povídání o lesnictví

lesnictviEkovýchovný program: Co přesně dělá lesník? Možná každý den jezdí na babosedu, kontroluje lapače, počítá sekeromotyky a má hrůzu z klikoroha. Nerozumíte lesníkům ani lesnictví? Rádi vám tento obor představíme v celé své kráse.
celoročně / učebna / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou

Les v zimě

Ekovýchovný program: V zimě les ani lesník nespí. Program o tom, co se děje v lese v zimě.  Jak se rostliny i živočichové na zimu připravují a jaké různé mají strategie.  Koho můžeme v zimě v lese potkat, poznávání stop a dalších pobytových znaků, stopování zvěře. Jak můžeme živočichům správně pomoci – příprava zimní hostiny.
zima / terén / 2 hodiny / 90 Kč

Exkurze k tématu:

Pro školy nabízíme také komentované vycházky do některých parků, které spravujeme a udržujeme. Během společné návštěvy Královské obory Stromovka, Vrchu Petřína či Kunratického lesa se dozvíte nejen jaké stromy a keře zde rostou, jací živočichové zde žijí, ale také vás seznámíme s jejich historií i současnou péčí o tyto významné pražské parky.Více informací také v sekci Exkurze a semináře.

LESNÍ ZVĚŘ

Po stopách lesní zvěře

po-stopachProjektový den (pro více tříd najednou): Žáci nahlédnou do říše lesní zvěře přímo v jejím přirozeném prostředí. Které zvíře má nejlepší čich? Kdo je v lese nejmlsnější? Kdo je lesní tichošlápek a kdo lesní pavián? Program se zapojením všech smyslů, s ukázkou kůží i paroží, s poznáváním pobytových stop a zvuků lesní zvěře během jednoho dopoledne. Seznámení s lesní zvěří žijící v České republice a s péčí o ni.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 90 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy najednou

Lesní zvěř

veverkaEkovýchovný program: Příběhy života lesní zvěře. Jak těžké je vyčenichat svou rodinu? Poznat se podle zvuků? A jak tvrdé má muflon rohy? Stopování v terénu, využívání všech smyslů, hledání potravy a pobytových znamení. Součástí jsou ukázky parohů, rohů a kožešin.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 90 Kč

Zookoutek Malá Chuchle

imgp4437Ekovýchovný program: Žáci se na chvíli stanou ošetřovateli zvířat a v doprovodu lesníka si zkusí nakrmit divočáky, jeleny, daňky a muflony. Komentovaná prohlídka zookoutku je dále doplněna pracovním listem a poznávačkou kožešin, paroží a per, které slouží k otestování nově nabytých znalostí. Odměnou pro ukázněné návštěvníky bude krmení vybraných druhů zvěře.
jaro–podzim / zookoutek / 3 hodiny / 100 Kč

Povídání o lesní zvěři – býložravci

517Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, paroží a kůží. Žáci získají přehled o býložravcích českých lesů. Ukázky vábení zvěře.
celoročně / učebna / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou

Povídání o lesní zvěři – šelmy

Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace ukázek zvuků, kůží, lebek a zajímavostí ze života šelem včetně jejich životní strategie. Žáci získají všeobecný přehled o šelmách českých lesů.
celoročně / učebna / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou

Povídání o myslivosti

myslivecEkovýchovný program: Víte, že myslivost je zařazena mezi nehmotné kulturní dědictví České republiky? Představení myslivosti a několika století její historie se všemi tradicemi a zvyky. Péče o lesní zvěř, sokolnictví, kynologie.
celoročně/ učebna / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou

Záchrana živočichů

jezekEkovýchovný program: Člověk může uškodit, ale i pomáhat. Práce a péče záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Problematika soužití s živočichy v městském prostředí. Mýty a neznalosti, které nás provází. Ukázky nejčastějších nástrah města pro živočichy. Jak můžeme sami pomoci.
celoročně/ učebna / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou

PTÁCI

Den ptactva

trylky2Projektový den (pro více tříd najednou): Den zaměřený na naše malé i velké opeřence žáky provede ptačí říší. Děti zjistí, kdo z ptactva krásně zpívá, kdo se pyšní akademickým titulem nebo proč mají dravci zejk. Nezůstaneme jen ve vzduchu, nahlédneme také do vodní říše a seznámíme se s jejími ptačími zástupci. Součástí programu je i ukázka preparátů ptactva. V případě dobrého počasí bude pro děti připraveno i živé překvapení.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 90 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy najednou

Ptáci nad Prahou

krouzkovaniEkovýchovný program: Seznamte se se zástupci ptačí říše, kteří žijí v našem hlavním městě. Pomocí dalekohledů si je prohlédneme pěkně zblízka. Během her se děti naučí, čím se který druh živí, jak je od sebe můžeme rozeznat, jak ptáci využívají svoje krycí zbarvení nebo proč tu s námi někteří zůstávají jen přes léto, zatímco jiní se zdejší zimy nebojí. Součástí programu je i ukázka vábení ptactva pomocí vábniček a zvuků.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 90 Kč

Výroba ptačích krmítek

sykorkaEkovýchovný program: Jak se ptáci přizpůsobují zimě, představení našich stálých a tažných ptačích druhů. Kdo přilétá na krmítko? Seznámení se zimními návštěvníky krmítek ve městě. Kdy a jak krmit. Návod, jak připravit správnou ptačí hostinu. Výroba ptačího krmítka.
zima / učebna / 2 hodiny / 90 Kč

Není budka jako budka

budkaEkovýchovný program: Různé způsoby hnízdění ptáků. Význam doupných stromů a ptačích budek. Ukázky typů budek a seznámení, jak se o ně musí pečovat, správné vyvěšení, údržba. Výroba ptačích budek ve skupinkách a vyvěšení na vhodných místech.
zima / učebna / 2 hodiny / 100 Kč

NOČNÍ PŘÍRODA

Noční život pražských lesů

kalous_usaty_anotEkovýchovný program: Program zaměřený na noční živočichy, a to zejména na sovy a netopýry. Seznámení s jednotlivými druhy a se způsobem jejich živta, vysvětlení důvodů a významu jejich ochrany.
celoročně / učebna / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou

Noc v lese

nocEkovýchovný program: Jedinečný program v nočním lese. Seznámení s nočními živočichy a jejich dokonalými smysly. Nevídaná orientace netopýrů a přizpůsobení živočichů životu ve tmě. Program se odehrává za tmy, součástí je stezka odvahy, příprava večeře na ohni a přespání v lese u lesního srubu.
červen / terén / 4 hodiny + přespání / 150 Kč

VODA

Den vody

voda1Projektový den (pro více tříd najednou): Představí pražské potoky a rybníky a jejich život pod hladinou i na břehu. Na návštěvníky čeká vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny i pozorováním vodního ptactva, s návštěvou u bobra i kapra. Součástí programu jsou také ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře. Objevujme společně vodu jako místo pro život i základ všeho živého.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 90 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy najednou

Život vody

rybnikEkovýchovný program: Program, který seznámí žáky s ekosystémem stojatých a tekoucích vod, s koloběhem vody a s jejími vlastnostmi. Zařazeno je i pozorování a lov bezobratlých živočichů.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 90 Kč

Výlov pražských rybníků

kapr-pludek-1_1Projektový den (pro více tříd najednou): Praha jako historická rybníkářská oblast. Na některém z významných pražských rybníků účastníci zažijí výlov na vlastní kůži, prohlédnou si ryby a další vodní živočichy, vyzkouší si rybářské náčiní a pomůcky. Program probíhá ve spolupráci s Českým rybářským svazem.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny / 90 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy najednou / dle aktuálního plánu výlovů

VČELY A SVĚT HMYZU

Včely a včelky

vcelaEkovýchovný program: Včelař pomocí proskleného úlu představí úžasný svět včel. Živé včelky úplně zblízka a bez rizika bodnutí. Včelí řemesla, práce včelaře, původ medu, historie a současnost včelařství. Program plný zajímavostí, práce, ale i sladké odměny.
květen-červen / učebna, zahrada/ 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 2 třídy za sebou

Včely a včelky na včelnici

vcela_detiEkovýchovný program: Přímo na včelnici v doprovodu včelaře nakoukneme do života včelího společenství, poznáme včelí řemesla, zjistíme, kde se bere med, a seznámíme se s historií i současností včelařství. Stanete se na chvíli skutečným včelařem se vším, co k tomu patří.
květen-červen / včelnice v Kunratickém lese / 1 hodina / 90 Kč / minimální počet účastníků – 2 třídy za sebou

Objednání programu