Programy pro ZŠ a SŠ

  • Minimální počet účastníků pro realizaci programu (individuální dohoda je možná): Účtuje se minimálně 15 účastníků (výjimkou jsou programy Povídání o lesní zvěři a Povídání o myslivosti pro minimální počet 60 účastníků).
  • Minimální počet účastníků pro realizaci projektového dne (individuální dohoda je možná): Účtuje se minimálně 80 účastníků.
  • Programy označené vločkou lze uskutečnit i v zimním období.

LES

Do lesa s lesníkem

lesProjektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s každodenní prací lesníka a s jeho péčí o přírodu. Během dopoledne projdou žáci vývojem lesa od semínka po dospělý strom. Na vlastní kůži si vyzkouší práci lidí, kteří se o les starají: Naučí se, jak se sází malé stromky, čím se měří les a jak o něj správně pečovat, seznámí se s pomůckami dřevorubce a s dalšími praktickými příklady. Zjistí, že lýkožrout není velký jako slon a přesto může způsobit obrovské škody, že motorová pila je, stejně jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán, a spoustu dalších zajímavých informací.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 70 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Lesní čarování

carovani1Projektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s tajemným světem lesa. V průběhu dopoledne navštívíme společně s lesníky svět hmyzu v podzemí i na povrchu, ale také se dostaneme do výšin korun stromů, připomeneme si staré keltské zvyky a objevíme prastarou sílu stromů. Ukryté nám nezůstanou ani houby a další lesní kvítí se svojí čarovnou mocí.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 70 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Naše dřeviny

listEkovýchovný program: Poznávání druhů dřevin všemi smysly, strom jako živý organismus, jeho životní pochody, nároky, ale i nájemníci. Strom jako kniha historie, památné stromy.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 70 Kč

 

Život lesa

stromEkovýchovný program: Les, to nejsou jen stromy, neboli všechno spolu souvisí. Poznávání jednotlivých částí lesního ekosystému, lesních pater a potravních vazeb. Lesní průzkumníci, svět bezobratlých, tajemství půdy. Propojení her a praktických činností.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 70 Kč
 

Sázení lesních dřevin

sazenice1_0Projektový den (pro více tříd najednou): V období jarních a podzimních výsadeb. Žáci se společně s lesníkem vypraví do lesa, kde se v rámci svých možností zapojí do společného sázení.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny – 1 třída / zdarma / pro žáky od 3. třídy / individuální domluva

 

Povídání o lesnictví

lesnictviEkovýchovný program: Co přesně dělá lesník? Možná každý den jezdí na babosedu, kontroluje lapače, počítá sekeromotyky a má hrůzu z klikoroha. Nerozumíte lesníkům ani lesnictví? Rádi vám tento obor představíme v celé své kráse.
zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč

 

Les v zimě

Ekovýchovný program: V zimě les ani lesník nespí. Co se děje v zimě v lese. Stopování zvěře, příprava zimní hostiny.
zima / terén / 2 hodiny / 70 Kč
 

 

Exkurze k tématu:

Pro školy nabízíme také komentované vycházky do některých parků, které spravujeme a udržujeme. Během společné návštěvy Královské obory Stromovka či Vrchu Petřína se dozvíte nejen jaké stromy a keře zde rostou, jací živočichové zde žijí, ale také vás seznámíme s jejich historií i současnou péčí o tyto významné pražské parky.

 

LESNÍ ZVĚŘ

Po stopách lesní zvěře

po-stopachProjektový den (pro více tříd najednou): Žáci nahlédnou do říše lesní zvěře přímo v jejím přirozeném prostředí. Které zvíře má nejlepší čich? Kdo je v lese nejmlsnější? Kdo je lesní tichošlápek a kdo lesní pavián? Program se zapojením všech smyslů, s ukázkou kůží i paroží, s poznáváním pobytových stop a zvuků lesní zvěře během jednoho dopoledne. Seznámení s lesní zvěří žijící v České republice a s péčí o ni.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 70 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy 

Lesní zvěř

veverkaEkovýchovný program: Příběhy života lesní zvěře. Jak těžké je vyčenichat svou rodinu? Poznat se podle zvuků? A jak tvrdé má muflon rohy? Stopování v terénu, využívání všech smyslů, hledání potravy a pobytových znamení. Součástí jsou ukázky parohů, rohů a kožešin.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 70 Kč
 

Zookoutek Malá Chuchle

imgp4437Ekovýchovný program: Žáci se na chvíli stanou ošetřovateli zvířat a v doprovodu lesníka si zkusí nakrmit divočáky, jeleny, daňky a muflony. Komentovaná prohlídka zookoutku je dále doplněna pracovním listem a poznávačkou kožešin, paroží a per, které slouží k otestování nově nabytých znalostí. Odměnou pro ukázněné návštěvníky bude krmení vybraných druhů zvěře.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 100 Kč
 

Povídání o lesní zvěři – býložravci

517Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, paroží a kůží. Žáci získají přehled o býložravcích českých lesů. Ukázky vábení zvěře.
zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy
 

Povídání o lesní zvěři – šelmy

Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace ukázek zvuků, kůží, lebek a zajímavostí ze života šelem včetně jejich životní strategie. Žáci získají všeobecný přehled o šelmách českých lesů.
zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy

 

Povídání o myslivosti

myslivecEkovýchovný program: Víte, že myslivost je zařazena mezi nehmotné kulturní dědictví České republiky? Představení myslivosti a několika století její historie se všemi tradicemi a zvyky. Péče o lesní zvěř, sokolnictví, kynologie.
zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy

 

Záchrana živočichů

jezekEkovýchovný program: Člověk může uškodit, ale i pomáhat. Práce a péče záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Ukázky nebezpečí, možnosti pomoci.
jaro–zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč

 

 

PTÁCI

Ptačí trylky

trylky2Projektový den (pro více tříd najednou): Na ptačí stezce se žáci seznámí s opeřenci pražských lesů, dozví se mimo jiné, jak důmyslné oko mají dravci a sovy, proč jsou hrabaví hrabaví, jak si datel obydlí tesá nebo jak potápka ke svému jménu přišla. Ptačí říše nás pokaždé překvapí svojí bohatostí a pestrostí, pojďte s námi objevovat „ptákoviny”.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 70 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy

 

Ptáci nad Prahou

krouzkovaniEkovýchovný program: Seznamte se se zástupci ptačí říše, kteří žijí v našem hlavním městě. Pomocí dalekohledů si je prohlédneme pěkně zblízka. Během her se děti naučí, čím se který druh živí, jak je od sebe můžeme rozeznat, jak ptáci využívají svoje krycí zbarvení nebo proč tu s námi někteří zůstávají jen přes léto, zatímco jiní se zdejší zimy nebojí. Součástí programu je i ukázka vábení ptactva pomocí vábniček a zvuků. 
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 70 Kč

Zimní pozorování ptactva na Vltavě

kormoranEkovýchovný program: Přímé pozorování zimních ptačích návštěvníků na Vltavě. Vycházka s výkladem zkušeného ornitologa.
zima / terén / 1,5 hodiny / 70 Kč
 Upozornění: Z provozních důvodů není dočasně možné program objednat.

 

Výroba ptačích krmítek

sykorkaEkovýchovný program: Stálé a tažné ptačí druhy, seznámení se zimními návštěvníky krmítek. Návod, jak připravit správnou ptačí hostinu. Výroba ptačího krmítka.
zima / učebna, terén / 2 hodiny / 70 Kč

 

Není budka jako budka

budkaEkovýchovný program: Různé způsoby hnízdění, ukázka typů ptačích budek, význam doupných stromů. Výroba ptačích budek ve skupinkách a vyvěšení na vhodných místech. 
zima,/ učebna / 3 hodiny / 100 Kč

 

Není kroužek jako kroužek

krouzkovaniEkovýchovný program: Historie pozorování ptačích druhů a mapování jejich výskytu. Praktické ukázky odborného odchytu a následného kroužkování. Program vede zkušený ornitolog.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny / 70 Kč

 Upozornění: Z provozních důvodů není dočasně možné program objednat.

 

NOČNÍ PŘÍRODA

Noční život pražských lesů

kalous_usaty_anotEkovýchovný program: Program zaměřený na noční živočichy, a to zejména na sovy a netopýry. Seznámení s jednotlivými druhy a se způsobem jejich života, vysvětlení důvodů a významu jejich ochrany.
jaro–zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy

 

Noc v lese

nocEkovýchovný program: Jedinečný program v nočním lese. Seznámení s nočními živočichy a jejich dokonalými smysly. Nevídaná orientace netopýrů a přizpůsobení živočichů životu ve tmě. Program se odehrává za tmy, součástí je stezka odvahy, příprava večeře na ohni a přespání v lese v zázemí lesního srubu.
jaro–podzim / terén / 4 hodiny + přespání / 150 Kč

 

VODA

Den vody

voda1Projektový den (pro více tříd najednou): Představí pražské potoky a rybníky a jejich život pod hladinou i na břehu. Na návštěvníky čeká vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny i pozorováním vodního ptactva, s návštěvou u bobra i kapra. Součástí programu jsou také ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře. Objevujme společně vodu jako místo pro život i základ všeho živého.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 70 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy 

Život vody

rybnikEkovýchovný program: Program, který seznámí žáky s ekosystémem stojatých a tekoucích vod, s koloběhem vody a s jejími vlastnostmi. Zařazeno je i pozorování a lov bezobratlých živočichů.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 70 Kč

 

Výlov pražských rybníků

kapr-pludek-1_1Projektový den (pro více tříd najednou): Praha jako historická rybníkářská oblast. Na některém z významných pražských rybníků účastníci zažijí výlov na vlastní kůži, prohlédnou si ryby a další vodní živočichy, vyzkouší si rybářské náčiní a pomůcky. Program probíhá ve spolupráci s Českým rybářským svazem.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny / 70 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy / dle aktuálního plánu výlovů

 

VČELY A SVĚT HMYZU

Včely a včelky

vcelaEkovýchovný program: Včelař pomocí proskleného úlu představí úžasný svět včel. Živé včelky úplně zblízka a bez rizika bodnutí. Včelí řemesla, práce včelaře, původ medu, historie a současnost včelařství. Program plný zajímavostí, práce, ale i sladké odměny.
jaro–léto / učebna, zahrada/ 1 hodina / 70 Kč
 

Včely a včelky na včelnici

vcela_detiEkovýchovný program: Přímo na včelnici v doprovodu včelaře nakoukneme do života včelího společenství, poznáme včelí řemesla, zjistíme, kde se bere med, a seznámíme se s historií i současností včelařství. Stanete se na chvíli skutečným včelařem se vším, co k tomu patří. Při správném načasování bude i skutečné medobraní.
jaro–léto / včelnice / 1,5 hodiny / 70 Kč

 

GEOLOGIE

Zkamenělá země

pravekEkovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zkamenělin a nerostů. Zkušený paleontolog děti během jedné vyučovací hodiny zavede do dávné minulosti naší planety. Dozví se, jak se vyvíjel život na Zemi od počátku až do dnešních dní, a získají přehled o historii planety Země. To všechno hravou formou a s ukázkami konkrétních geologických nálezů.
zima / učebna / 1 hodina / 70 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy

 
Objednání programu