Programy pro ZŠ a SŠ

  • Minimální počet účastníků pro realizaci programu (individuální dohoda je možná): Účtuje se minimálně 15 účastníků (výjimkou jsou programy Povídání o lesní zvěři a Povídání o myslivosti pro minimální počet 60 účastníků).
  • Minimální počet účastníků pro realizaci projektového dne (individuální dohoda je možná): Účtuje se minimálně 80 účastníků.
  • Programy označené vločkou lze uskutečnit i v zimním období.

LES

Do lesa s lesníkem

les
Projektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s každodenní prací lesníka a s jeho péčí o přírodu. Během dopoledne projdou žáci vývojem lesa od semínka po dospělý strom. Na vlastní kůži si vyzkouší práci lidí, kteří se o les starají: Naučí se, jak se sází malé stromky, čím se měří les a jak o něj správně pečovat, seznámí se s pomůckami dřevorubce a s dalšími praktickými příklady. Zjistí, že lýkožrout není velký jako slon a přesto může způsobit obrovské škody, že motorová pila je, stejně jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán, a spoustu dalších zajímavých informací.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Lesní čarování

carovani1
Projektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s tajemným světem lesa. V průběhu dopoledne navštívíme společně s lesníky svět hmyzu v podzemí i na povrchu, ale také se dostaneme do výšin korun stromů, připomeneme si staré keltské zvyky a objevíme prastarou sílu stromů. Ukryté nám nezůstanou ani houby a další lesní kvítí se svojí čarovnou mocí.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Naše dřeviny

list
Ekovýchovný program: Poznávání druhů dřevin všemi smysly, strom jako živý organismus, jeho životní pochody, nároky, ale i nájemníci. Strom jako kniha historie, památné stromy.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč
 

Život lesa

strom
Ekovýchovný program: Les, to nejsou jen stromy, neboli všechno spolu souvisí. Poznávání jednotlivých částí lesního ekosystému, lesních pater a potravních vazeb. Lesní průzkumníci, svět bezobratlých, tajemství půdy. Propojení her a praktických činností.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč
 

Sázení lesních dřevin

sazenice1_0
Projektový den (pro více tříd najednou): V období jarních a podzimních výsadeb. Žáci se společně s lesníkem vypraví do lesa, kde se v rámci svých možností zapojí do společného sázení.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny – 1 třída / zdarma / pro žáky od 3. třídy / individuální domluva
 

Povídání o lesnictví

lesnictvi
Ekovýchovný program: Co přesně dělá lesník? Možná každý den jezdí na babosedu, kontroluje lapače, počítá sekeromotyky a má hrůzu z klikoroha. Nerozumíte lesníkům ani lesnictví? Rádi vám tento obor představíme v celé své kráse.
zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč
 

Les v zimě


Ekovýchovný program: V zimě les ani lesník nespí. Co se děje v zimě v lese. Stopování zvěře, příprava zimní hostiny.
zima / terén / 2 hodiny / 50 Kč
 

LESNÍ ZVĚŘ

Po stopách lesní zvěře

po-stopach
Projektový den (pro více tříd najednou): Žáci nahlédnou do říše lesní zvěře přímo v jejím přirozeném prostředí. Které zvíře má nejlepší čich? Kdo je v lese nejmlsnější? Kdo je lesní tichošlápek a kdo lesní pavián? Program se zapojením všech smyslů, s ukázkou kůží i paroží, s poznáváním pobytových stop a zvuků lesní zvěře během jednoho dopoledne. Seznámení s lesní zvěří žijící v České republice a s péčí o ni.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Lesní zvěř

veverka
Ekovýchovný program: Příběhy života lesní zvěře. Jak těžké je vyčenichat svou rodinu? Poznat se podle zvuků? A jak tvrdé má muflon rohy? Stopování v terénu, využívání všech smyslů, hledání potravy a pobytových znamení. Součástí jsou ukázky parohů, rohů a kožešin.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč
 

Zookoutek Malá Chuchle

imgp4437
Ekovýchovný program: V doprovodu lesníka se žáci ponoří do světa zvířecí říše. Dozvědí se, jak zvířata žijí, čím se živí a kde se s nimi mohou setkat. Komentovaná prohlídka zookoutku je dále doplněna pracovním listem a poznávačkou kožešin, paroží a per, které slouží k otestování nově nabytých znalostí. Odměnou pro ukázněné návštěvníky bude krmení vybraných druhů zvěře.
jaro–podzim / terén / 2–3 hodiny / 50 Kč
 

Povídání o lesní zvěři – býložravci

517
Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, paroží a kůží. Žáci získají přehled o býložravcích českých lesů. Ukázky vábení zvěře.
zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy
 

Povídání o lesní zvěři – šelmy


Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace ukázek zvuků, kůží, lebek a zajímavostí ze života šelem včetně jejich životní strategie. Žáci získají všeobecný přehled o šelmách českých lesů.
zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy
 

Povídání o myslivosti

myslivec
Ekovýchovný program: Víte, že myslivost je zařazena mezi nehmotné kulturní dědictví České republiky? Představení myslivosti a několika století její historie se všemi tradicemi a zvyky. Péče o lesní zvěř, sokolnictví, kynologie.
zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy
 

Záchrana živočichů

jezek
Ekovýchovný program: Člověk může uškodit, ale i pomáhat. Práce a péče záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Ukázky nebezpečí, možnosti pomoci.
jaro–zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč
 

PTÁCI

Ptačí trylky

trylky2
Projektový den (pro více tříd najednou): Na ptačí stezce se žáci seznámí s opeřenci pražských lesů, dozví se mimo jiné, jak důmyslné oko mají dravci a sovy, proč jsou hrabaví hrabaví, jak si datel obydlí tesá nebo jak potápka ke svému jménu přišla. Ptačí říše nás pokaždé překvapí svojí bohatostí a pestrostí, pojďte s námi objevovat „ptákoviny”.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Ptačí svět

sykora
Celoroční ekovýchovný program: Program zaměřený na ptačí obyvatele Prahy. Seznamí žáky se základními ptačími druhy, zahrnuje přímé pozorování v terénu pomocí dalekohledů, výrobu ptačích krmítek a budek s následným vyvěšením, přiblíží oblast odborného odchytu a kroužkování.
Program je rozdělen na 4 části, které lze realizovat i samostatně bez návaznosti:
 

Ptačí svět – Zimní pozorování na Vltavě

kormoran
Přímé pozorování zimních ptačích návštěvníků na Vltavě. Vycházka s výkladem zkušeného ornitologa.
zima / terén / 1,5 hodiny / 50 Kč
 

Ptačí svět – Výroba ptačích krmítek

sykorka
Stálé a tažné ptačí druhy, seznámení se zimními návštěvníky krmítek. Návod, jak připravit správnou ptačí hostinu. Výroba ptačího krmítka.
zima / učebna, terén / 2 hodiny / 50 Kč
 

Ptačí svět – Není budka jako budka

budka
Různé způsoby hnízdění, ukázka typů ptačích budek, význam doupných stromů. Výroba ptačích budek ve skupinkách a vyvěšení na vhodných místech. Jarní kontrola úspěšného hnízdění a kroužkování mláďat.
zima, jaro / učebna, terén / 3 hodiny / 80 Kč
 

Ptačí svět – Není kroužek jako kroužek

krouzkovani
Historie pozorování ptačích druhů a mapování jejich výskytu. Praktické ukázky odborného odchytu a následného kroužkování. Program vede zkušený ornitolog.
jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny / 50 Kč
 

NOČNÍ PŘÍRODA

Noční život pražských lesů

kalous_usaty_anot
Ekovýchovný program: Program zaměřený na noční živočichy, a to zejména na sovy a netopýry. Seznámení s jednotlivými druhy a se způsobem jejich života, vysvětlení důvodů a významu jejich ochrany.
jaro–zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy
 

Noc v lese

noc
Ekovýchovný program: Jedinečný program v nočním lese. Seznámení s nočními živočichy a jejich dokonalými smysly. Nevídaná orientace netopýrů a přizpůsobení živočichů životu ve tmě. Program se odehrává za tmy, součástí je přespání v lese v zázemí lesního srubu a příprava večeře na ohni.
jaro–podzim / terén / 4 hodiny + přespání / 100 Kč

VODA

Den vody

voda1
Projektový den (pro více tříd najednou): Představí pražské potoky a rybníky a jejich život pod hladinou i na břehu. Na návštěvníky čeká vodní stezka se stanovišti o životě ve vodě i kolem vody, s lovením vodní drobotiny i pozorováním vodního ptactva, s návštěvou u bobra i kapra. Součástí programu jsou také ukázky kůží vodních živočichů a představení rybářského řemesla spolu s vyzkoušením pomůcek rybáře. Objevujme společně vodu jako místo pro život i základ všeho živého.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy
 

Život vody

rybnik
Ekovýchovný program: Program, který seznámí žáky s ekosystémem stojatých a tekoucích vod, s koloběhem vody a s jejími vlastnostmi. Zařazeno je i pozorování a lov bezobratlých živočichů.
jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč
 

Výlov pražských rybníků

kapr-pludek-1_1
Projektový den (pro více tříd najednou): Praha jako historická rybníkářská oblast. Na některém z významných pražských rybníků účastníci zažijí výlov na vlastní kůži, prohlédnou si ryby a další vodní živočichy, vyzkouší si rybářské náčiní a pomůcky. Program probíhá ve spolupráci s Českým rybářským svazem.
jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet účastníků – 4 třídy / dle aktuálního plánu výlovů

VČELY A SVĚT HMYZU

Včely a včelky

vcela
Ekovýchovný program: Včelař pomocí proskleného úlu představí úžasný svět včel. Živé včelky úplně zblízka a bez rizika bodnutí. Včelí řemesla, práce včelaře, původ medu, historie a současnost včelařství. Program plný zajímavostí, práce, ale i sladké odměny.
jaro–léto / učebna, zahrada, včelnice / 1 hodina / 50 Kč
 

Včely a včelky na včelnici

vcela_deti
Ekovýchovný program pro všechny věkové kategorie: Přímo na včelnici v doprovodu včelaře nakoukneme do života včelího společenství, poznáme včelí řemesla, zjistíme, kde se bere med, a seznámíme se s historií i současností včelařství. Stanete se na chvíli skutečným včelařem se vším, co k tomu patří. Při správném načasování bude i skutečné medobraní.
jaro–léto / včelnice / 1,5 hodiny / 50 Kč

GEOLOGIE

Zkamenělá země

pravek
Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zkamenělin a nerostů. Zkušený paleontolog děti během jedné vyučovací hodiny zavede do dávné minulosti naší planety. Dozví se, jak se vyvíjel život na Zemi od počátku až do dnešních dní, a získají přehled o historii planety Země. To všechno hravou formou a s ukázkami konkrétních geologických nálezů.
zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet účastníků – 3 třídy

 
Objednání programu