Objednání programů

Kdy objednat program?

Programy i exkurze je nutné objednávat minimálně 14 dní předem.

Pro kolik účastníků objednat program?

Minimální počet platících účastníků pro realizaci programu je 15 účastníků (individuální dohoda je možná).

Jak bude program probíhat?

  • Programy probíhají v areálu ekocentra Prales, pokud není v popisu programu uvedeno jinak. Ekocentrum Prales využívá při ekovýchovných aktivitách své rozmanité zázemí a dlouholetou odbornou praxi naší organizace. Programy vždy vedou zkušení lektoři a náplň zvoleného programu přizpůsobí věku účastníků a jejich individuálním potřebám.
  • Programy mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Začátek programu přizpůsobíme vašim potřebám.
  • V době, kdy probíhá program, má za žáky zodpovědnost doprovodný pedagogický dozor. Za kvalitu programu je zodpovědný lektor.

Jak program objednat?

Pokud jste si vybrali z našich programů, kontaktujte nás, prosíme:

  • Telefonicky: na tel. čísle 778 716 582 (od 7:00 do 15:30 hodin)

Po vašem telefonickém nebo e-mailovém zamluvení vybraného programu a termínu vám zašleme oboustranně závazný informativní mail, a teprve pokud ho do 3 dnů potvrdíte, stává se pro nás objednávka závaznou.

Možná rizika pobytu v terénu

Protože většina našich programů probíhá ve venkovní části areálu ekocentra Prales, součástí závazné objednávky je i potvrzení seznámení s možnými riziky pobytu v terénu.
Při pobytu v terénu v rámci ekovýchovné aktivity mohou být účastníci vystaveni těmto rizikům:

  • pád břemene (stromu, větví…)
  • uklouznutí, zakopnutí a pád
  • poranění nářadím a technikou (například při vyrábění, sázení apod.)
  • napadení hmyzem
  • napadení zvěří, uštknutí plazem
  • přehřátí či podchlazení

Všem těmto rizikům lze předcházet dodržováním pokynů BOZP, dodržováním postupů, používáním repelentů, vhodným očkováním, vhodným oblečením a dodržováním zásad bezpečného pohybu v terénu. Zároveň je třeba dbát i pokynů doprovodu zohledňujících aktuální situaci.
Dle zákona 289/1995 Sb. (zákon o lesích) § 19 platí, že vstup do lesních porostů je vždy na vlastní nebezpečí.

Podmínky rušení již závazně objednaného programu

Objednanou aktivitu lze zrušit do 14 dní před datem konání. V případech pozdějšího rušení můžeme požadovat po objednávateli manipulační poplatek 1 000 Kč.
Terénní ekologickovýchovné aktivity je možné zrušit v den konání aktivity při nepříznivém počasí na základě telefonické domluvy jeden a půl hodiny před zahájením aktivity. Nepříznivým počasím se v tomto případě rozumí trvalý déšť a vysoká rychlost větru.
Lesy hl. m. Prahy si vyhrazují právo zrušit již objednanou aktivitu z vážných organizačních důvodů.
Máte také možnost vznést jakékoli přání, připomínku nebo stížnost k provedení a ke kvalitě uskutečněných programů formou dotazníku na formuláři, popř. na tel. č. 778 716 582 nebo e-mailu svolova@lesy-praha.cz.