Povídání o myslivosti

Zimní program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu.
Představí myslivost jako několik stovek let starou a stále žijící tradici s mnoha zvyky a jako nehmotné kulturní dědictví České republiky. Myslivost, to není pouze lov. V rámci programu máte jedinečnou příležitost si vyzkoušet, co všechno musí správný myslivec umět a vědět a jaké jsou jeho povinnosti.
Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami práce myslivců a jejich péče o zvěř.
Ukázka vábení zvěře a kynologie.

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / 1 třída
Cena: 70 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad–březen)
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli
Další informace: Program je určen pro více tříd za sebou – minimálně 60 žáků v jeden termín.