Povídání o myslivosti

Zimní program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu.
Představíme myslivost jako několik století starou a stále žijící tradici a jako nehmotné kulturní dědictví naší republiky. Vysvětlíme si, že myslivost, to není pouze lov, ale především péče o zvěř. Dozvíte se, co všechno musí správný myslivec umět a vědět a jaké jsou jeho povinnosti. Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami vábení zvěře.

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / 1 třída
Cena: 70 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad–březen)
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli
Další informace: Program je určen pro více tříd za sebou – minimálně 60 žáků v jeden termín.