Sázení lesních dřevin

Zapojení škol i veřejnosti do výsadeb lesních dřevin.
V pražských lesích se každý rok zasadí více než 200 000 sazenic a každý rok jejich počet stoupá. Již několik let se na výsadbách podílejí i žáci pražských základních a středních škol.
Zapojení škol do společné péče o les je výborný způsob, jak předcházet následnému vandalismu v lesích. Vlastnoruční vysazování stromků pomáhá zasít semínko odpovědnosti k lesu jako takovému a vynaložené úsilí, navíc spojené s prací dětí, se lesníkům rozhodně vyplácí. Učitelé velmi vítají praktické zapojení žáků, lesníci mají zase naopak příležitost, jak je seznámit s principy hospodaření v lese, zopakovat společně zásady chování v přírodě a celkově přiblížit povolání lesníka.

Podmínky programu

Časová náročnost: 1,5 hodiny / 1 třída
Cena: zdarma
Vhodné termíny: jaro – podzim
Lokalita programu: podle aktuálního plánu lesních výsadeb
Doporučené vybavení: oblečení a obuv do terénu
Další informace:

  • Program probíhá pouze v období jarních (podzimních) výsadeb.
  • Je nutná individuální domluva.
  • Program je určen pro žáky od 3. třídy.