Po stopách lesní zvěře

Projektový den pro více tříd najednou, během něhož žáci nahlédnou do říše lesní zvěře přímo v jejím přirozeném prostředí.
Které zvíře má nejlepší čich? Kdo je v lese nejmlsnější? Kdo je lesní tichošlápek a kdo lesní pavián? Program se zapojením všech smyslů, ukázkou kůží i paroží, poznáváním pobytových stop a zvuků lesní zvěře během jednoho dopoledne. Seznámení s lesní zvěří žijící v České republice a péčí lesníků o ni.

Podmínky programu

Časová náročnost: 2 hodiny
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: jaro – léto – podzim
Lokalita programu: vhodné lesní lokality v okolí školy
Doporučené vybavení: oblečení a obuv do terénu
Další informace: Program je nutné objednávat minimálně pro 4 třídy najednou. Je připraven formou stezky se čtyřmi stanovišti, na kterých se vystřídají žáci rozdělení na 4 skupiny.