Povídání o zvěři – býložravci

Velmi oblíbený program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu. Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, kůží a paroží. Žáci získají přehled o býložravcích českých lesů a mohou si potěžkat donesené parohy či sáhnout na kůže zvěře. V programu jsou prezentováni také živočichové, kteří jsou poměrně noví v přírodě ČR či jsou méně známí mezi veřejností (jelen sika, nutrie říční, kamzík horský).
Na program navazuje zimní program do třídy Povídání o lesní zvěři – šelmy.
Program je výbornou přípravou před venkovními programy Zookoutek Malá Chuchle a Lesní zvěř.

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / 1 třída
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: celoročně
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli
Další informace: Program je určen pro více tříd za sebou – minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou