Noční život pražských lesů

Celoroční program zaměřený na živočichy, kteří svůj způsob života vážou na soumrak nebo noc, tedy na sovy, ježky a netopýry. Tento program seznámí žáky s jednotlivými druhy, jejich způsobem života, vysvětlí důvody a význam jejich ochrany.
Po domluvě lze v návaznosti realizovat i program Noc v lese – přímá pozorování spojená s přespáním (pouze v Chuchelském háji).

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / třída
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: celoročně
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli
Další informace:

  • Program je určen pro více tříd za sebou – minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou
  • Po domluvě lze v návaznosti realizovat i program Noc v lese.