Návrat včel do pražských lesů

Včely a les patří a od pradávna patřily vždy k sobě. Úloha včel pro krajinu i člověka je nenahraditelná. Význam včel nespočívá pouze v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují  až 97 procent opylení hmyzosnubných kulturních plodin a volně rostoucí vegetace.

Včely se tak významně podílejí i na udržení celkové rovnováhy v přírodě a tím i na ochraně životního prostředí. Jako opylovači i planě rostoucích hmyzosnubných rostlin mají nenahraditelnou roli při zachování druhové rozmanitosti ekosystémů. Absence včel posouvá strukturu druhového složení ekosystémů ve prospěch větrosnubných rostlin (především trav) a může vést případně až k vymizení rostlinného druhu v daném území. Nepřímá produkce včel je mnohonásobně vyšší než hodnota přímých včelích produktů.

V posledních desetiletích dochází ke značnému úbytku hmyzích druhů, které se významně podílejí na opylování rostlin. Jedná se hlavně o divoce žijící druhy samotářských včel a čmeláky přicházející v důsledku změn v krajině o své biotopy.

Nelze opomenout ani význam včelařství ve výchově a osvětě. Včely žijí v úzkém kontaktu s přírodou. Prostřednictvím jejich života je možné pochopit spoustu přírodních zákonitostí a přiblížit je tak veřejnosti.

DSB_2703

Včely a Praha

Včelařství v pražských lesích má bohatou minulost. Dříve bylo samozřejmostí mít u každé hájovny také několik včelích úlů. S útlumem včelařství v minulosti a postupným vymíráním zkušených včelařů úly z pražských lesů takřka vymizely. Přitom se ukazuje, že právě Praha, díky výhodné poloze, mírným teplotám i díky městským parkům s bohatou druhovou rozmanitostí dřevin, je výbornou včelařskou oblastí.

Lesy hl. m. Prahy zahájily v roce 2011 projekt Návrat včel do pražských lesů, v jehož rámci se organizace snaží obnovovat a zakládat nové včelnice v pražské přírodě.

Hlavní město Praha vynakládá nemalé finanční prostředky na obnovu starých ovocných sadů. Návrat včel do pražské přírody podpoří tuto snahu města.
 

Cíle projektu Návrat včel do pražských lesů

1. Ekologické

  • Přímá podpora návratu včel do pražské přírody
  • Obnova a založení nových včelnic v rámci organizace 
  • Podpora hnízdních možností blanokřídlého hmyzu (včelky samotářky,…)
  • Podpora obnovy starých sadů
  • Podpora druhové rozmanitosti urbanizované krajiny

2. Ekovýchovné – osvětové

  • Zvyšení povědomí obyvatel Prahy o úloze hmyzu v krajině
  • Zvýšení povědomí o včelařství a jeho představení jako řemesla našich předků
  • Zlepšení informovanosti o pražské přírodě s důrazem na její péči (péče o les, péče o staré sady)
  • Zdravý životní styl – bez medu to nejde – propagace medu

3. Kulturně-historické a společenské

Projekt Návrat včel do pražských lesů v čase

2011

Zahájení projektu – umístění úlů v Kunratickém lese

2012

Rozšíření včelstev v Kunratickém lese
Založení včelstev v lokalitě Milíčovského lesa
Založení včelstev v lokalitě Ďáblice

2013

Založení včelnice v Divoké Šárce (podpořeno MČ Praha 6)
Zahájení realizace společného projektu s občanským sdružením Mezi stromy – budování interaktivní včelnice v Kunratickém lese (podpořeno hl. m. Prahou)

2014

Obnova včelnice v Prokopském údolí (podpořeno MČ Praha 5)
Založení včelnice v lesoparku Kamýk (podpořeno MČ Praha 12)
Založení včelnice v Hostivařském lesoparku
Založení včelnice v lokalitě Kbely – okrasná školka
Založení včelnice v lokalitě Centrálního parku Stodůlky (podpořeno MČ Praha 13)
Zahájení projektu Včelaření našich předků (podpořeno hl. m. Prahou)

2015

Dokončení výroby historických včelích klátů (podpořeno hl. m. Prahou)

Založení včelnice v areálu ředitelství Lesů hl. m. Prahy

2016

Založení včelnice v Zookoutku Malá Chuchle

2017

Vybudování zázemí včelařského provozu Medárna, zahájení zpracovávání vosku

2018

Založení včelnic na DUN Lhotka I, Lhotka II, Černý Most

2019

Založení včelnice v ekocentru Prales – Dřevák

2021

Zahájení provozu komunitní včelnice v ekocentru Prales

2022

Zahájení provozu komunitní včelnice v Kunratickém lese
Obnova včelnice na budově Nové radnice na Mariánském náměstí