Ekocentrum Prales – Pražské lesní středisko

napis

Ekocentrum Prales (Pražské lesní středisko) vznikalo od roku 2016 v uvolněném areálu naší bývalé okrasné školky a zahradnictví na kraji městské části Praha 19 – Kbely. Budujeme zde místo pro komunitní setkávání, pro rekreaci a procházky Pražanů a zároveň místo fungující jako další základna našeho střediska Ekologická výchova, kde budeme moci pro pražské školy, rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost organizovat ekovýchovné programy a akce či workshopy s environmentální tematikou. Areál Pralesa, který obklopují stávající i nově vznikající lesní plochy, nám umožňuje vést zde kvalitní terénní programy, při nichž se účastníci dostanou do bezprostředního kontaktu s přírodou. Areál se svým zázemím navíc představuje zajímavý prostor také pro environmentálně zaměřené činnosti škol, školských zařízení i dalších zájmových skupin.

Rozhodnutí o vybudování ekologického centra v severovýchodní části Prahy se opírá o analýzu rozmístění obdobných center v Praze, která byla zpracována pro Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období let 2016–2025 (KK EVVO), již schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 125 ze dne 26. 1. 2016. Nově vznikající středisko tak vyplní dosavadní mezeru v nabídce environmentálního vzdělávání především pro školy a školky v této části metropole.
Prales