Není budka jako budka

Program začíná  povídáním o různých způsobech hnízdění, významu doupných stromů a seznámením s některými ptačími druhy a jejich způsobu života. Podrobněji se pak věnujeme možnostem podpory hnízdění a různých typům budek, nezapomeneme probrat i výběr vhodného místa pro vyvěšení a nutnou pravidelnou péči o vyvěšené budky.  Následuje vlastní výroba ptačích budek z dřevěných polotovarů (po skupinách).

Podmínky programu

Časová náročnost: 2 hodiny / 1 třída
Cena: 100 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima 
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru, pro výrobu je vhodná dílna

Další informace: Součástí programu je interaktivní prezentace – je třeba mít k dispozici PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli. Pro výrobu budek je vhodná školní dílna, při práci ve třídě je nutné zajistit ochranu lavic. Vyrábí se budky typu sýkorník (1 budka pro skupinu 5-6 žáků), vše včetně nářadí přivezeme.