Do geologické minulosti Prahy

Ponořte se do dob, kdy Prahu zalévalo moře, a ulovte si svého trilobita! Praha se představuje jako světová geologická lokalita a odhaluje tajemství planety skrytá v dávných prvohorách.
Účastníci exkurze se dozví, jak na Zemi vznikaly horniny, a projdou její minulostí od nejstarších po nejmladší geologické vrstvy. Odhalí, jak se na naší planetě vyvíjel život a jaké důkazy o jeho existenci se v horninách skrývají. Vyzkouší si práci geologa v terénu, do rukou se jim dostanou geologická kladívka a sami se na chvíli stanou průzkumníky, kteří odebírají geologické vzorky a studují záhady Země zakonzervované v čase.

Vhodné termíny: jaro–podzim
Délka exkurze: 3 hodiny
Cena: 90 Kč / účastník
Účastníci: vhodné pro žáky ZŠ, SŠ a starší
Lokality: různé lokality na území Prahy