Lesní mateřské školky

Dlouhodobě podporujeme lesní mateřské školky a kluby, které působí v přírodních lokalitách, jež spravujeme. Způsob vzdělávání, o něž lesní mateřské školy pod heslem „s dětmi v přírodě za každého počasí“ usilují, je velmi blízký našemu pojetí ekologickovýchovných vzdělávacích programů, které pro děti z pražských škol a školek připravujeme. Podobně jako lesní mateřské školy se snažíme děti učit přímo v přírodě, kde pomůcky a prezentace nahrazuje autentický zážitek a kde můžeme prostřednictvím osobní zkušenosti dětí ideálně rozvíjet jejich vztah k životnímu prostředí.
Již od roku 2011 spolupracujeme se zapsaným spolkem Mezi stromy, který provozuje lesní mateřský klub v lesním srubu na kraji Milíčovského lesa poblíž Milíčovského rybníka. V roce 2016 jsme navázali spolupráci se zapsaným spolkem ASELOD (od 2021 Lesní mateřská škola DO LESA!, z. s.), který vede lesní mateřská školu DO LESA! se základnou v jednom z našich objektů na severním okraji Hostivařského lesoparku.