Krajská koncepce EVVO 2016–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2025

26. 1. 2016 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 125 Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) hl. m. Prahy na období 2016–2025 naleznete ji na
portálu životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Akční plán Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy na období 2022–2025 naleznete na
portálu životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Nová krajská koncepce jako základní strategický dokument s desetiletou platností navazuje na předchozí krajskou koncepci, podle níž se hlavní město v oblasti environmentálního vzdělávání řídilo do konce roku 2015.
Povinnost zpracovávat, koordinovat a aktualizovat krajskou koncepci EVVO má dle § 13 odst. 5 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, každý kraj v České republice. Pro jedno desetiletí koncepce definuje základní vizi a směr, jímž by se mělo environmentální vzdělávání, výchova a osvěta nadále vyvíjet.
Koncepce je základním dokumentem hlavního města pro informování veřejnosti o životním prostředí a o problematice jeho ochrany. Stanovuje a popisuje způsoby, jimiž může Praha dlouhodobě a systematicky působit na své obyvatele v otázkách životního prostředí, podporovat a rozvíjet jejich vztah k okolní přírodě a přispívat k udržitelnému rozvoji metropole a k zachování pražské přírody i pro následující generace Pražanů. Konkrétní opatření a aktivity vycházející z koncepce pak popisují navazující akční plány pro kratší časová období.
 
Zpracování krajské koncepce EVVO zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy a koncepci vypracovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., která vzešla jako vítěz z vyhlášeného výběrového řízení. Na vznik koncepce dohlížel řídící výbor složený z odborníků na ekologickou výchovu.

Složení řídícího výboru zpracování krajské koncepce EVVO 2016–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2025 »

Jméno organizace funkce
1. Ing. Václav Nejman Lesy hl. m. Prahy předseda
2. Ing. Jitka Janovičová OCP MHMP člen výboru
3. Ing. Markéta Jánská OCP MHMP člen výboru
4. Mgr. Petr Daniš Sdružení Tereza člen výboru
5. Mgr. Martina Chvátalová Toulcův dvůr, Botič o. p. s. člen výboru
6. Ing. Pavlína Gucká SMS MHMP člen výboru
7. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií člen výboru
8. Ing. Ivan Štěpka ZŠ a MŠ Na Beránku člen výboru
9. Mgr. Matěj Žák MŠ Klánovice člen výboru
10. Ing. Eva Beránková Městská část Praha 13 člen výboru
11. Mgr. Ing. Petr Holý Státní fond životního prostředí člen výboru
12. Ing. Petra Fišerová Lesy hl. m. Prahy člen výboru

 
Vznikající dokument se projednával na dvou veřejných jednáních, u tzv. kulatých stolů, kterých se zúčastnila odborná i laická veřejnost a zájmové skupiny činné v EVVO.
Konečnou verzi koncepce Lesy hl. m. Prahy zadavateli, tj. odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, předaly 16. prosince 2015. Odbor předložil hotový dokument ke schválení Radě hl. m. Prahy na začátku letošního roku.