Politiky organizace

Etický kodex zaměstnance a protikorupční strategie

Etický kodex zaměstnance a protikorupční strategie organizace Lesů hl. m. Prahy definuje zásady jednání, podle nichž se zaměstnanec řídí uvnitř i směrem vně organizace Lesy hl. m. Prahy.

Ochrana oznamovatele (whistleblowing)

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání zjištěného v pracovním kontextu, upravená zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů.

Šetrný přístup k životnímu prostředí

Z podstaty účelu, ke kterému byla zřízena organizace Lesy hl. m. Prahy, tedy péče o životní prostředí metropole, jsou udržitelné přístupy vlastní vedení organizace i všem zaměstnancům. Jsou součástí pracovních postupů i provozu organizace.