Odstranění graffiti – mobiliář a technické vybavení v parcích celopražského významu

1. 7. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v odstranění graffiti z parkového mobiliáře a technického vybavení parků z různých materiálů (dřevo, kov, plast, beton, asfalt, zdivo, kámen, sklo), ošetření jejich povrchů antigraffiti nátěrem a obnově zašlých nátěrů v parcích celopražského významu.
Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění: Celopražsky významné parky – Stromovka, Letná, Petřín, Vítkov a obora Hvězda.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10.7.2020 do 10:00 hod.

Výzva k podání nabídky

Přílohy výzvy

Dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin

25. 5. 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin.
Specifikace kůlů – frézovaná kulatina, tlakově impregnovaná, jeden konec se špicí – druhý s fazetou, u půlených kůlů/příček – oba konce zaříznuté (začištěné), v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění:
Úseky organizace Lesy hl. m. Prahy na území hlavního města Prahy.
● Okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
● Stromovka, Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.6.2020 do 10:00 hod.

Práce pro Stromovku – vyžínání křovinořezy a pletí

7. 4. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném vyžínání ploch křovinořezy a pletí záhonů trvalek a růží dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha – Královská obora Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.4.2020 do 10:00 hod
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 21.4.2020 do 10:00 hod.

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – nebezpečný odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – Odpady nevhodné k recyklaci a jinému využití

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – komunální odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp