Veřejné zakázky

Upozornění

30. 9. 2022
Organizace Lesy hl. m. Prahy jako veřejný zadavatel oznamuje, že od 1.1.2023 je možné podávání nabídek do všech veřejných zakázek organizace Lesy hl. m. Prahy pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím nástroje Tenderarena.

1. 12. 2020
Lesy hl. m. Prahy oznamují změnu profilu zadavatele.
Od 1. 1. 2021 je platným profilem zadavatele elektronický nástroj Tender arena. Veřejné zakázky organizace Lesy hl. m. Prahy, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon„), jsou od 1. 1. 2021 uveřejněny výhradně na profilu zadavatele:

https://tenderarena.cz/profily/lhmp

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona je výše uvedený zadavatel oprávněn uveřejnit na webu organizace Lesy hl. města Praha:

https://lhmp.cz/verejne-zakazky/