Povídání o lesnictví

Program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu: Ponořme se společně do lesa. Roste les sám, nebo se o něj někdo stará? Jak dlouho trvá, než je les dospělý a umí někdo spočítat, kolik stromů roste v lese? Kdo nám okousal kmínky sazenic? Víš, co je babosed? Pojďme se dozvědět, co se doopravdy děje každý den v lese.
Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami práce lesníků a jejich péče o les. Ukázka měření stromu, čtení v lesnické mapě, vybavení dřevorubce.

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / 1 třída
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: celoročně
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli
Další informace: Program je určen pro více tříd za sebou – minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou