Povídání o zvěři – šelmy

Velmi oblíbený program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu.
Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, kůží a lebek, zajímavosti ze života šelem, životní strategie.
Žáci získají všeobecný přehled o šelmách českých lesů a mají možnost prozkoumat kožešiny a lebky zvěře. V programu jsou zařazeni i živočichové, kteří se nově vyskytují v přírodě ČR (psík mývalovitý, norek americký).
Součástí programu může být případné vábení šelem a interaktivní ukázka lovu rysa ostrovida.
Na program navazuje zimní program do třídy Povídání o lesní zvěři – býložravci.
Program je výbornou přípravou před venkovními programy Zookoutek Malá Chuchle a Lesní zvěř.

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina (45 minut) / 1 třída
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: celoročně
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli
Další informace: Program je určen pro více tříd za sebou – minimální počet účastníků – 3 třídy za sebou.