Výroba ptačích krmítek

Program o stálých i tažných ptačích druzích. Zahrnuje seznámení se zimními návštěvníky krmítek a návod, jak připravit správnou ptačí hostinu. V úvodním povídání se dozvíte, co dělají ptáci v zimě, kam někteří mizí. V praktické části si mohou žáci vyrobit ptačí krmítko z připraveného polotovaru.
Součástí programu je interaktivní prezentace s ukázkami života ptactva, jejich potravy a jak jim můžeme jako lidé pomoci.

Podmínky programu

Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny (90 minut) / 1 třída
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad–leden)
Lokalita programu: učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli

Další informace:

  • První část programu je vedena formou interaktivní prezentace s využitím PC s možností připojení k dataprojektoru či interaktivní tabuli.
  • Pro druhou část – vlastní výrobu krmítek, je vhodná školní dílna – při práci ve třídě je nutné zajistit ochranu lavic.