Krajská koncepce EVVO hl. m. Prahy 2005–2015

Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005–2015 schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 0121 ze dne 1. 2. 2005. V návaznosti na toto usnesení byl zpracován akční plán EVVO pro hl. m. Prahu na roky 2005–2007 a dále pak další akční plány na jednotlivé roky nebo delší období.
Plné znění dokumentu:
soubor ve formátu MS-Word ke stažení

soubor ve formátu PDF ke stažení

Další informace o krajské koncepci EVVO naleznete na portálu životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
IMGP7387b