Krajská koncepce EVVO hl. m. Prahy 2005–2015

Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005–2015 schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 0121 ze dne 1. 2. 2005. V návaznosti na toto usnesení byl zpracován akční plán EVVO pro hl. m. Prahu na roky 2005–2007 a dále pak další akční plány na jednotlivé roky nebo delší období.

Krajskou koncepci EVVO hl. m. Prahy na období 2005–2015 naleznete na
portálu životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Další informace o ní naleznete na portálu životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
IMGP7387b