Profil střediska

„PŘIBLIŽUJEME LES VEŘEJNOSTI SRDCEM, RUKAMA, ROZUMEM A VŠEMI SMYSLY.“

Středisko Ekologická výchova je součástí organizace Lesy hl. m. Prahy, která se od roku 1992 stará o pražské malé vodní toky, rybníky i lesy. V našich programech využíváme praktických zkušeností z péče o pražskou přírodu a snažíme se zapojit Pražany přímo do péče o životní prostředí v hlavním městě.
Pro mateřské, základní a střední školy, rodiny i seniory máme připravené výukové programy v duchu tzv. lesní pedagogiky. Mnozí lektoři jsou certifikovaní lesní pedagogové. Zaměřujeme se hlavně na ekosystém vody a lesa.
V nabídce jsou i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, do provozu kompostárny, odborně vedené vycházky do přírodovědecky zajímavých území Prahy i programy spojené s výlovem rybníků či společné sázení stromů. Provedeme vás zookoutkem u hájovny v Malé Chuchli, kde najdete na 30 druhů u nás žijících zvířat, spolupracujeme s lesními mateřskými kluby Mezi stromy a Do lesa.
Od roku 2011 realizujeme projekt Návrat včel do pražských lesů, v jehož rámci postupně obnovujeme či nově zakládáme včelnice. Obnovený chov včel využíváme i pro naše programy.
V roce 2016 jsme otevřeli ekocentrum Prales (Pražské lesní středisko) a významně jsme obohatili nabídku programů. Areál ekocentra je volně přístupný a nabízí řadu možností k zábavě i poučení.