Život vody

Program je zaměřený na ekosystémy stojatých a tekoucích vod – rybníky, říčky a potoky. Zážitkovou formou nás čeká seznámení s jednotlivými složkami těchto ekosystémů, s koloběhem a rozložením vody na Zemi.
Zaměříme se na pozorování a lov bezobratlých živočichů, které společně určíme. Žáci mají k dispozici veškeré pomůcky, včetně lup, sítek či entomologických pinzet. V terénu se naučíme rozpoznávat dřeviny a byliny vodní říše a hlavní zástupce ryb žijících v pražských tocích a rybnících. Prozkoumáme znečištění toku a jako správní výzkumníci odhalíme základní chemické vlastnosti vody (varianta pro starší žáky). Dozvíme se, co je to vlastně suchý poldr, meandr nebo revitalizace.

Podmínky programu

Časová náročnost: 3 hodiny
Cena: 90 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Lokalita programu: Program lze uskutečnit v jakékoliv vhodné vodohospodářské lokalitě v okolí školy. Ve vybraných lokalitách pak probíhá program i v širším kontextu – v propojení vodní plochy s okolím, například s historií území (suchý poldr Čihadla, Počernický rybník apod.). Po dohodě lze zařadit i rozšířený blok zaměřený například přímo na revitalizaci.
Doporučené vybavení: vhodné oblečení a obuv do terénu (holínky vhodné)