Objednání programů

Kdy objednat program?

Programy i exkurze je nutné objednávat minimálně 14 dní předem.

Pro kolik účastníků objednat program?

Minimální počty účastníků pro realizaci programu (individuální dohoda je možná):

I. Mateřské školy:

 • programy – minimálně 15 účastníků ve skupině, doporučujeme objednat 2 skupiny za sebou.
 • projektové dny – minimálně 4 třídy

II. Základní a střední školy:

 • programy – minimálně 15 účastníků (výjimkou jsou programy Povídání o lesní zvěři, Povídání o myslivosti, Povídání o lesnictví a Záchrana živočichů –  minimální počet 3 třídy za sebou)
 • projektové dny – minimálně 4 třídy (individuální domluva možná)

III. Speciální a praktické školy:

 • programy – minimálně 15 účastníků
 • projektové dny – minimálně  4 třídy
 • jednotná cena za programy a projektové dny je 50 Kč/účastník

Jak bude program probíhat?

 • Programy probíhají venku v přírodě s využitím přirozeného prostředí lesa jako přírodní učebny a jsou vedeny zkušenými lektory. Využívají vynikajícího širokého zázemí, které jim skýtá organice Lesy hl. m. Prahy, která přímo pečuje o pražskou přírodu. Naším působištěm je území celé Prahy.
 • Místo, kde proběhne program, vybereme po konzultaci s vámi. Velká část programů probíhá přímo v terénu, některé jsou připraveny i do tříd.
 • Programy mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Začátek programu přizpůsobíme vašim potřebám.
 • V době, kdy probíhá program, nese za žáky zodpovědnost doprovodný pedagogický dozor. Za kvalitu programu je odpovědný lektor.

Jak program objednat?

Pokud jste si vybrali z našich programů či exkurzí, kontaktujte nás, prosíme:

 • Telefonicky: na tel. čísle 775 018 630 (od 7:00 do 15:30 hodin)

Po vašem telefonickém nebo e-mailovém zamluvení vybraného programu a termínu vám zašleme oboustranně závazný informativní mail, a teprve pokud ho do 3 dnů potvrdíte, stává se pro nás objednávka závaznou.

Možná rizika pobytu v terénu

Protože většina našich programů probíhá v terénu, součástí závazné objednávky je i potvrzení seznámení s možnými riziky pobytu v terénu.

Při pobytu v terénu (les, louka, břehové lokality rybníků či potoků apod.) v rámci ekovýchovné aktivity mohou být účastníci vystaveni těmto rizikům:

 • pád břemene (stromu, větví…)
 • uklouznutí, zakopnutí a pádu
 • poranění nářadím a technikou (např. při výsadbách apod.)
 • napadení hmyzem
 • napadení zvěří, uštknutí plazem
 • přehřátí či podchlazení

Všem těmto rizikům lze předcházet dodržováním pokynů BOZP, dodržováním postupů, používáním repelentů, vhodným očkováním, vhodným oblečením a dodržováním zásad bezpečného pohybu v terénu. Zároveň je třeba dbát i pokynů doprovodu zohledňujících aktuální situaci.
Dle zákona 289/1995 Sb. (zákon o lesích) § 19 platí, že vstup do lesních porostů je vždy na vlastní nebezpečí.

Podmínky rušení již závazně objednaného programu

Objednanou aktivitu lze zrušit nejpozději 14 dní před termínem konání. V případech pozdějšího rušení můžeme požadovat po objednávateli manipulační poplatek 1 000 Kč.

Terénní ekologickovýchovné aktivity je možné zrušit v den konání aktivity při nepříznivém počasí na základě telefonické domluvy jeden a půl hodiny před zahájením aktivity. Nepříznivým počasím se v tomto případě rozumí trvalý déšť a vysoká rychlost větru.
Lesy hl. m. Prahy si vyhrazují právo zrušit již objednanou aktivitu z vážných organizačních důvodů.
Máte také možnost vznést jakékoli přání, připomínku nebo stížnost k provedení a kvalitě uskutečněných programů formou dotazníku na formuláři, popř. na tel. č. 775 018 630 nebo e-mailu sev@lesy-praha.cz.