Objednání programů

Kdy objednat program?

Programy i exkurze je nutné objednávat minimálně 14 dní předem.

Pro kolik účastníků objednat program?

Minimální počty účastníků pro realizaci programu (individuální dohoda je možná):

I. Mateřské školy:

 • programy – pro 2 skupiny jdoucí za sebou, každá o minimálním počtu 15 účastníků – tj. účtováno bude min. 30 účastníků
 • projektové dny – účtuje se minimálně 50 účastníků

II. Základní a střední školy:

 • programy – účtuje se minimálně 15 účastníků (výjimkou jsou programy Povídání o lesní zvěři a Povídání o myslivosti pro minimální počet 60 účastníků)
 • projektové dny – účtuje se minimálně 80 účastníků

III. Speciální a praktické školy:

 • programy – účtuje se minimálně 15 účastníků
 • projektové dny – účtuje se minimálně 50 účastníků
 • jednotná cena za programy a projektové dny je 35 Kč/účastník

Jak bude program probíhat?

 • Programy probíhají venku v přírodě s využitím přirozeného prostředí lesa jako přírodní učebny a jsou vedeny zkušenými lektory. Využívají vynikajícího širokého zázemí, které jim skýtá organice Lesy hl. m. Prahy, která přímo pečuje o pražskou přírodu. Naším působištěm je území celé Prahy.
 • Místo, kde proběhne program, vybereme po konzultaci s vámi. Velká část programů probíhá přímo v terénu, některé jsou připraveny i do tříd.
 • Programy mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Začátek programu přizpůsobíme vašim potřebám.
 • V době, kdy probíhá program, nese za žáky zodpovědnost doprovodný pedagogický dozor. Za kvalitu programu je odpovědný lektor.

Jak program objednat?

Pokud jste si vybrali z našich programů či exkurzí, kontaktujte nás, prosíme:

 • Telefonicky: na tel. čísle 775 018 630 (od 7:00 do 15:30 hodin)

Po vašem telefonickém nebo e-mailovém zamluvení vybraného programu a termínu vám zašleme oboustranně závazný informativní mail, a teprve pokud ho do 3 dnů potvrdíte, stává se pro nás objednávka závaznou.

Možná rizika pobytu v terénu

Protože většina našich programů probíhá v terénu, součástí závazné objednávky je i potvrzení seznámení s možnými riziky pobytu v terénu.

Při pobytu v terénu (les, louka, břehové lokality rybníků či potoků apod.) v rámci ekovýchovné aktivity mohou být účastníci vystaveni těmto rizikům:

 • pád břemene (stromu, větví…)
 • uklouznutí, zakopnutí a pádu
 • poranění nářadím a technikou (např. při výsadbách apod.)
 • napadení hmyzem
 • napadení zvěří, uštknutí plazem
 • přehřátí či podchlazení

Všem těmto rizikům lze předcházet dodržováním pokynů BOZP, dodržováním postupů, používáním repelentů, vhodným očkováním, vhodným oblečením a dodržováním zásad bezpečného pohybu v terénu. Zároveň je třeba dbát i pokynů doprovodu zohledňujících aktuální situaci.
Dle zákona 289/1995 Sb. (zákon o lesích) § 19 platí, že vstup do lesních porostů je vždy na vlastní nebezpečí.

Podmínky rušení již závazně objednaného programu

Pokud objednanou aktivitu zrušíte později než 14 dní před datem konání, jsme nuceni účtovat vám poplatek v plné výši ceny aktivity (cca 2 000 Kč).
K částečné úhradě nákladů za objednané a nerealizované ekologickovýchovné aktivity jsme nuceni přistoupit z důvodu neprofesionálního přístupu objednatelů, kteří se buď na aktivity nedostavili, či je na poslední chvíli hromadně rušili. Zabírali tak místo jiným zájemcům, které jsme z kapacitních důvodů museli odmítat. Naší organizaci tak vznikaly finanční ztráty.
Terénní ekologickovýchovné aktivity je možné zrušit v den konání aktivity při nepříznivém počasí na základě telefonické domluvy jeden a půl hodiny před zahájením aktivity. Nepříznivým počasím se v tomto případě rozumí trvalý déšť a vysoká rychlost větru.
Lesy hl. m. Prahy si vyhrazují právo zrušit již objednanou aktivitu z vážných organizačních důvodů.
Máte také možnost vznést jakékoli přání, připomínku nebo stížnost k provedení a kvalitě uskutečněných programů formou dotazníku na formuláři, popř. na tel. č. 775 018 630 nebo e-mailu sev@lesy-praha.cz.