Rekonstrukce kamenné hráze rybníku Prasečák zakončila dřívější opravy

10. 11. 2022

Letošní stavební práce zakončily obnovu rybníku Prasečák v pražských Řepích. Poškozenou kamennou hráz jsme na jaře dotvarovali tak, aby byla opět kompletní. Upravili jsme také nejbližší okolí, které se nyní zelená travním porostem. Navázali jsme tak na předchozí rekonstrukci této vodní plochy z roku 2020, tedy před odkoupením rybníka hlavním městem od nedalekého kláštera sester sv. Karla Boromejského.
Celý článek »

Podzim přinese výlovy pražských rybníků. Pro školy je doprovodný program

13. 9. 2022

V polovině září začíná období výlovů pražských rybníků, které pro rybáře znamená završení jejich celoroční práce. Během dvou měsíců musí Český rybářský svaz ve spolupráci s naší organizací stihnout vypustit téměř čtyři desítky vodních nádrží na území Prahy. První letošní výlov se uskuteční u Polifkova rybníka a podzimní sezónu zakončí 17. listopadu slovení retenční nádrže Nový pod Šeberovem. Výlovy letos opět doplníme doprovodným programem pro předem objednané školy, během kterého žákům představíme různé druhy ryb, vodních savců, ptáků a dalších vodních živočichů a popovídáme si o životě ve vodě i kolem ní.

Celý článek »

Opravy na hrázi vodní nádrže Jiviny zajistí její delší životnost

16. 8. 2022

Aby ještě dlouho chránila Ruzyni před povodněmi a zároveň poskytovala Pražanům prostor pro rekreaci, potřebovala vodní nádrž Jiviny obnovit některé technologické součásti důležité pro své fungování. Proto zde v letošním roce od jara sanujeme betonové konstrukce a opravujeme hradící segmenty bezpečnostních přelivů. Vzhledem k tomu, že je práce třeba provádět ze zátopy nádrže, musí být po dobu obnovy vodní dílo vypuštěné. Celá oprava je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy.
Celý článek »

Na Letné budujeme nový rybník, který pomůže bojovat se suchem

15. 6. 2022

Od loňského podzimu stavíme v Letenských sadech novou vodní nádrž, která bude sloužit především jako zásobárna vody a pomůže tak vyřešit dlouhodobý problém se zálivkou zdejší zeleně. Nový krajinářský a estetický prvek zároveň přispěje ke zlepšení ovzduší. Rybník s ostrůvkem o celkové rozloze cca 6 800 m2 by měl být dokončen na podzim letošního roku, nyní opevňujeme břehy a stavíme ostrov s lávkou či výtokový objekt.

Celý článek »

Jarní výlovy rybníků začínají. Na některých bude program pro školy.

24. 2. 2022

Výlovy rybníků neprobíhají pouze na podzim, ale rybáři využívají také vhodné předjarní a jarní období a část vodních ploch vypouští až nyní. Český rybářský svaz ve spolupráci s naším střediskem Vodní toky v období od 3. 3. do 1. 4. 2022 postupně vypustí a sloví 12 pražských rybníků. Protože je již epidemická situace příznivější pro skupinové akce, tak na Hamerském rybníku v Praze 10, Hořejším rybníku v Praze 9 a rybníku Labuť v Praze 4 obohatíme výlov doprovodným programem pro objednané základní a mateřské školy. Na něm si budeme povídat o významu vody v krajině, o rybářství a rybářském řemesle i o živočiších, kteří v rybníce a kolem něj žijí a dohromady vytváří unikátní vodní společenství. Pro účast na doprovodném programu se objednávejte na tel.  777 358 375 (Štěpán Makrlík).

Celý článek »

Vokovický rybník má nový vzhled i přechod pro ryby

25. 1. 2022

Koncem loňského roku jsme dokončili kompletní revitalizaci Vokovického rybníka. Malý rybník, který se nachází na Litovickém potoce nad vodní nádrží Džbán v Praze 6,  získal přestavbou nejen nové technické objekty, ale i přírodnější charakter s pozvolnými břehy a přechodem pro ryby.
Celý článek »

V polovině září začnou výlovy rybníků. Na vybrané termíny zveme školy

7. 9. 2021

S podzimem každoročně přichází období výlovů pražských rybníků. Pro rybáře to znamená završení jejich celoroční práce. Během dvou měsíců musí Český rybářský svaz ve spolupráci s naší organizací  stihnout vypustit a slovit téměř čtyři desítky vodních nádrží na území Prahy. Rybářský maraton letos začíná 14. září výlovem Polifkova rybníka a končí v polovině listopadu slovením retenční nádrže Nový pod Šeberovem. V říjnu přijde na řadu i největší pražský rybník – Počernický rybník v Dolních Počernicích, jehož výlov bývá velkým zážitkem i pro přihlížející veřejnost. Výlovy letos opět plánujeme doplnit doprovodným programem pro objednané školy, během kterého probíhající výlov pro žáky komentujeme, představujeme jim různé druhy ryb, vodních savců, ptáků a dalších vodních živočichů a povídáme si o životě ve vodě i kolem ní. Doprovodný program připravujeme na výlov Dolnomlýnského, Motolského a Počernického rybníka a rybníka Šeberák.

Celý článek »

Krajinný park Lítožnice je ve finále soutěže Adapterra Awards 2021

27. 8. 2021

I letos můžete hlasovat pro nejsympatičtější projekt v soutěži Adapterra Awards 2021, kterou pořádá Nadace Partnerství. Do finále, v němž se utkají adaptační projekty z volné krajiny i z městského prostředí reagující na klimatickou změnu, se probojovalo 18 finalistů, z toho 4 projekty z Prahy. Mezi nimi  je i Krajinný park Lítožnice, který jsme na Říčanském potoce mezi Běchovicemi a Dubčí v uplynulých letech pomáhali budovat.

Celý článek »

Hostivařská přehrada v péči stavařů. Do konce roku 2022 se bude stavět nový přeliv

9. 6. 2021

Od 28. června 2021 do prosince 2022 bude u hráze Hostivařské přehrady probíhat výstavba dodatkového bezpečnostního přelivu, jejímž cílem je zvýšit současnou kapacitu tohoto bezpečnostního objektu. Stavba za necelých 179 milionů Kč (cena bez DPH) na delší dobu výrazně omezí pohyb návštěvníků Hostivařského lesoparku v okolí přehrady. V průběhu stavby bezpečnostního přelivu začne také celková rekonstrukce přilehlé komunikace lemující pravý břeh přehrady a zejména cyklisté proto musí počítat s omezeným průjezdem v blízkosti vodní plochy.

Celý článek »

Místo betonové nádrže mírné břehy a zeleň. Vokovický rybník prochází proměnou

2. 6. 2021

Vokovický rybník, který se nachází na Litovickém potoce nad vodní nádrží Džbán v Praze 6, prochází v letošním roce kompletní rekonstrukcí. Nynější podobu rybník získal v 60. letech minulého století – starý návesní rybníček tehdy začal sloužit jako lapač splavenin z povodí potoka a pomáhal tak udržovat čistotu vody v nově zbudovaném přírodním koupališti Džbán. Jeho stav byl však v posledních letech již velmi špatný, nábřežní zdi se rozpadaly, nádrž netěsnila a vodohospodářské objekty byly zničené. Proto nyní nádrž přestavujeme a budujeme rybník, který bude mít přírodnější charakter s pozvolnými břehy a novými stromy v okolí a který zlepší mikroklima celé lokality.

Celý článek »

V Horních Počernicích jsme loni dokončili krajinný park V Ladech

26. 2. 2021

V Horních Počernicích na východě Prahy vyrostl nový krajinný park V Ladech. Během posledních tří let jsme zde zrevitalizovali plochu o rozloze přesahující 13 hektarů. Park tvoří oba zdejší opravené rybníky – Xaverovský I a Xaverovský II, zmeandrované koryto Svépravického potoka protékajícího mezi nimi, okolní louky, jimiž prochází síť mlatových cest s alejemi, a nově zalesněné plochy. Vznikla tak pestrá přírodní mozaika, která bude lákavá pro volně žijící živočichy a kterou, jak doufáme, ocení také obyvatelé této části Prahy a další návštěvníci.

Celý článek »

Upozornění: Led na rybnících může mít různou sílu

12. 2. 2021

aktualizace 17. 2. 2021: Led velmi rychle taje, síla ledu se ztenčuje. Vstup na vodní plochy je riskantní.

aktualizace 16. 2. 2021:
Hostivařská přehrada  – 15 cm; Milíčovský rybník – 5,5 cm; Hamerský rybník – 5,5 cm; Počernický rybník – 13 cm

aktualizace 15. 2. 2021: Hostivařská přehrada  – 13 cm; Jiviny – 8,5 cm; Šeberák – 14,5 cm

Hladiny pražských nádrží a rybníků se díky nízkým teplotám pokryly vrstvou ledu a lákají k bruslení. Led na nich ale nemusí být dostatečně bezpečný.

Při pravidelných kontrolách technických objektů vodních ploch provádíme pro naše účely také měření tloušťky ledu na vodních dílech druhé a třetí kategorie, což je Hostivařská přehrada, Džbán, Šeberák a Jiviny. Namátkově měříme led také na dalších lokalitách, například na Počernickém rybníce, Kyjském rybníce, Pískovně a dalších vodních plochách. Přes mrazivé počasí posledních dní jsme na všech měřených lokalitách zjistili prozatím tloušťku ledu pouze okolo 8 cm.

Upozorňujeme, že odborníci uvádí pro individuální bruslení minimální bezpečnou tloušťku ledu až od 15 cm, pro hromadné bruslení dokonce až od 18 cm.

Celý článek »