V polovině září začnou výlovy rybníků. Na vybrané termíny zveme školy

7. 9. 2021

S podzimem každoročně přichází období výlovů pražských rybníků. Pro rybáře to znamená završení jejich celoroční práce. Během dvou měsíců musí Český rybářský svaz ve spolupráci s naší organizací  stihnout vypustit a slovit téměř čtyři desítky vodních nádrží na území Prahy. Rybářský maraton letos začíná 14. září výlovem Polifkova rybníka a končí v polovině listopadu slovením retenční nádrže Nový pod Šeberovem. V říjnu přijde na řadu i největší pražský rybník – Počernický rybník v Dolních Počernicích, jehož výlov bývá velkým zážitkem i pro přihlížející veřejnost. Výlovy letos opět plánujeme doplnit doprovodným programem pro objednané školy, během kterého probíhající výlov pro žáky komentujeme, představujeme jim různé druhy ryb, vodních savců, ptáků a dalších vodních živočichů a povídáme si o životě ve vodě i kolem ní. Doprovodný program připravujeme na výlov Dolnomlýnského, Motolského a Počernického rybníka a rybníka Šeberák.

Celý článek »

Krajinný park Lítožnice je ve finále soutěže Adapterra Awards 2021

27. 8. 2021

I letos můžete hlasovat pro nejsympatičtější projekt v soutěži Adapterra Awards 2021, kterou pořádá Nadace Partnerství. Do finále, v němž se utkají adaptační projekty z volné krajiny i z městského prostředí reagující na klimatickou změnu, se probojovalo 18 finalistů, z toho 4 projekty z Prahy. Mezi nimi  je i Krajinný park Lítožnice, který jsme na Říčanském potoce mezi Běchovicemi a Dubčí v uplynulých letech pomáhali budovat.

Celý článek »

Hostivařská přehrada v péči stavařů. Do konce roku 2022 se bude stavět nový přeliv

9. 6. 2021

Od 28. června 2021 do prosince 2022 bude u hráze Hostivařské přehrady probíhat výstavba dodatkového bezpečnostního přelivu, jejímž cílem je zvýšit současnou kapacitu tohoto bezpečnostního objektu. Stavba za necelých 179 milionů Kč (cena bez DPH) na delší dobu výrazně omezí pohyb návštěvníků Hostivařského lesoparku v okolí přehrady. V průběhu stavby bezpečnostního přelivu začne také celková rekonstrukce přilehlé komunikace lemující pravý břeh přehrady a zejména cyklisté proto musí počítat s omezeným průjezdem v blízkosti vodní plochy.

Celý článek »

Místo betonové nádrže mírné břehy a zeleň. Vokovický rybník prochází proměnou

2. 6. 2021

Vokovický rybník, který se nachází na Litovickém potoce nad vodní nádrží Džbán v Praze 6, prochází v letošním roce kompletní rekonstrukcí. Nynější podobu rybník získal v 60. letech minulého století – starý návesní rybníček tehdy začal sloužit jako lapač splavenin z povodí potoka a pomáhal tak udržovat čistotu vody v nově zbudovaném přírodním koupališti Džbán. Jeho stav byl však v posledních letech již velmi špatný, nábřežní zdi se rozpadaly, nádrž netěsnila a vodohospodářské objekty byly zničené. Proto nyní nádrž přestavujeme a budujeme rybník, který bude mít přírodnější charakter s pozvolnými břehy a novými stromy v okolí a který zlepší mikroklima celé lokality.

Celý článek »

Jarní výlovy rybníků začínají. Doprovodný program letos nebude

9. 3. 2021

Péče o vodní plochy se ani v nouzovém stavu nemůže zastavit, a tak rybáři i za těchto okolností plánují a připravují jarní výlovy pražských rybníků. Český rybářský svaz ve spolupráci s naším střediskem Vodní toky v období od 11. 3. do 1. 4. 2021 postupně vypustí a sloví 8 pražských rybníků. Aktuální opatření proti šíření onemocnění covid-19 nám neumožňují uspořádat doprovodný program pro školy a veřejnost. Doufáme, že se s vámi uvidíme třeba již při podzimních výlovech.

Celý článek »

V Horních Počernicích jsme loni dokončili krajinný park V Ladech

26. 2. 2021

V Horních Počernicích na východě Prahy vyrostl nový krajinný park V Ladech. Během posledních tří let jsme zde zrevitalizovali plochu o rozloze přesahující 13 hektarů. Park tvoří oba zdejší opravené rybníky – Xaverovský I a Xaverovský II, zmeandrované koryto Svépravického potoka protékajícího mezi nimi, okolní louky, jimiž prochází síť mlatových cest s alejemi, a nově zalesněné plochy. Vznikla tak pestrá přírodní mozaika, která bude lákavá pro volně žijící živočichy a kterou, jak doufáme, ocení také obyvatelé této části Prahy a další návštěvníci.

Celý článek »

Upozornění: Led na rybnících může mít různou sílu

12. 2. 2021

aktualizace 17. 2. 2021: Led velmi rychle taje, síla ledu se ztenčuje. Vstup na vodní plochy je riskantní.

aktualizace 16. 2. 2021:
Hostivařská přehrada  – 15 cm; Milíčovský rybník – 5,5 cm; Hamerský rybník – 5,5 cm; Počernický rybník – 13 cm

aktualizace 15. 2. 2021: Hostivařská přehrada  – 13 cm; Jiviny – 8,5 cm; Šeberák – 14,5 cm

Hladiny pražských nádrží a rybníků se díky nízkým teplotám pokryly vrstvou ledu a lákají k bruslení. Led na nich ale nemusí být dostatečně bezpečný.

Při pravidelných kontrolách technických objektů vodních ploch provádíme pro naše účely také měření tloušťky ledu na vodních dílech druhé a třetí kategorie, což je Hostivařská přehrada, Džbán, Šeberák a Jiviny. Namátkově měříme led také na dalších lokalitách, například na Počernickém rybníce, Kyjském rybníce, Pískovně a dalších vodních plochách. Přes mrazivé počasí posledních dní jsme na všech měřených lokalitách zjistili prozatím tloušťku ledu pouze okolo 8 cm.

Upozorňujeme, že odborníci uvádí pro individuální bruslení minimální bezpečnou tloušťku ledu až od 15 cm, pro hromadné bruslení dokonce až od 18 cm.

Celý článek »