Kontakty

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885
106 00 Praha 10 – Záběhlice
50.0520936N, 14.5067692E

IČ: 45247650
DIČ: CZ45247650
Číslo účtu: 2000780018/6000

ID datové schránky: 4n8xbv7
Profil zadavatele

Pro všeobecné dotazy, podněty a dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů využijte e-mailovou adresu info@lesy-praha.cz.

 

Podatelna

Romana Říhová

775 018 614
rihova@lesy-praha.cz
tel.: 778 477 390
Pondělí až pátek
09:00–11:00
12:30–14:00
Práčská 1885, Praha 10

Krizové kontakty

Nepřetržitá pohotovostní služba – vodohospodářská:
Ing. Richard Beneš
benes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 009 Práčská 1885, Praha 10
Nepřetržitá pohotovostní služba – likvidace havarijních stromů
( pouze na pozemcích ve správě LHMP)
sima@lesy-praha.cz tel.: 777 470 809 Plzeňská 100, Praha 5
Nepřetržitá pohotovostní služba – Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy zachranazvirat@lesy-praha.cz
tel.: 773 772 771
 
Protikorupční kontakt nekorupci@lesy-praha.cz    

Tiskový servis

Kontakt pro média:
Ing. Petra Fišerová
fiserova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 624 Práčská 1885, Praha 10

Vedení organizace

Ředitel organizace:
Ing. Ondřej Palička
palicka@lesy-praha.cz tel.: 777 719 005 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce ředitele pro obchod:
Ing. Luboš Novelinka
novelinka@lesy-praha.cz tel.: 775 271 903 Práčská 1885, Praha 10

Útvar ředitele

Oddělení právní »

Právník organizace:
Mgr. Ing. Gabriela Šmídová
smidova@lesy-praha.cz tel.: 770 194 523 Práčská 1885, Praha 10
Veřejné zakázky:
Darina Nedělková
nedelkova@lesy-praha.cz tel.: 603 222 897 Práčská 1885, Praha 10
Veřejné zakázky:
Blanka Dosedělová
dosedelova@lesy-praha.cz tel.: 778 707 383 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení personální a mzdové »

Personalistka:
Alice Jarolímková
jarolimkova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 617 Práčská 1885, Praha 10
Personalistka – junior:
Natálie Hollerová
hollerova@lesy-praha.cz tel.: 775 896 734 Práčská 1885, Praha 10

Úsek kontroly a bezpečnosti »

Vedoucí,
Metodik a správce dokumentace, technik PO, životní prostředí:

Kateřina Rádlová
radlova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 613 Práčská 1885, Praha 10
Technik BOZP a kontrolor organizace:
Mgr. Libuše Lebedová
lebedova@lesy-praha.cz tel.: 774 353 867 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení komunikace »

Vedoucí oddělení:
Ing. Petra Fišerová
fiserova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 624 Práčská 1885, Praha 10
Grafická a textová redakce, sociální sítě:
Mgr. Anna Dvořáková
advorakova@lesy-praha.cz tel.: 777 416 198 Práčská 1885, Praha 10
Referentka oddělení komunikace:
Ing. Štěpánka Jouzová
jouzova@lesy-praha.cz tel.: 771 296 591 Práčská 1885, Praha 10

Útvar správy budov

Vedoucí:
Bc. Luděk Urbanec
urbanec@lesy-praha.cz tel.: 778 532 837 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce vedoucího:
Adam Chmelenský
chmelensky@lesy-praha.cz tel.: 608 355 835 Práčská 1885, Praha 10

Správa majetku »

Správa budov:
Mgr. Bohdana Kružíková
kruzikova@lesy-praha.cz tel.: 770 135 481 Práčská 1885, Praha 10
Stavební technik:
Adam Chmelenský
chmelensky@lesy-praha.cz tel.: 608 355 835 Práčská 1885, Praha 10

Správa IT »

Správa IT:
Roman Zítka
roman@lesy-praha.cz tel.: 777 719 015 Práčská 1885, Praha 10
Podpora IT:
Bohumil Hojný
hojny@lesy-praha.cz tel.: 607 508 259 Práčská 1885, Praha 10

Útvar ekonomický

Vedoucí:
Ing. Petr Hrma
hrma@lesy-praha.cz tel.: 778 707 384 Práčská 1885, Praha 10
Zástupkyně vedoucího:
Zuzana Volfová, DiS.
volfova@lesy-praha.cz tel.: 775 565 725 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení hlavní účtárny »

Hlavní účetní:
Zuzana Volfová, DiS.
volfova@lesy-praha.cz tel.: 775 565 725 Práčská 1885, Praha 10
Účetní:
Veronika Chadrabová
chadrabova@lesy-praha.cz tel.: 778 477 392 Práčská 1885, Praha 10
Účetní:
Silvie Sadke
sadke@lesy-praha.cz tel.: 775 881 191 Práčská 1885, Praha 10
Referent majetku:
Marcela Martináková
martinakova@lesy-praha.cz tel.: 773 752 354 Práčská 1885, Praha 10
Hlavní pokladna:
Anna Parmová
parmova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 623 Práčská 1885, Praha 10
Zásobování:
Drahoslava Ježilová
jezilova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 612 Práčská 1885, Praha 10

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Vedoucí záchranné stanice:
Bc. Veronika Kraslová
kraslova@lesy-praha.cz tel.: 778 883 162 K Zahradnictví 582, Praha 8 (přesun po dobu stavby)
Nepřetržitá pohotovostní linka linka určená pouze pro území hl. m. Prahy
tel.: 773 772 771
 
Transparentní účet pro dárce a sponzory 000000-5918916349/0800 ( podrobnosti k zasílání na transparentní účet)

Středisko Vodní toky

Vedoucí:
Ing. Jan Matějka
matejka@lesy-praha.cz tel.: 773 767 424 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce vedoucího:
Ing. Richard Beneš
benes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 009 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovnice:
Lucie Trollerová
trollerova@lesy-praha.cz tel.: 773 776 574 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení vodního hospodářství »

Vedoucí oddělení:
Ing. Richard Beneš
benes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 009 Práčská 1885, Praha 10
Specialista vodních toků:
Ing. Lubomír Petrák
petrak@lesy-praha.cz tel.: 778 477 398 Práčská 1885, Praha 10
Specialista vodních toků:
Ing. Jakub Burket
burket@lesy-praha.cz tel.: 777 719 013 Práčská 1885, Praha 10
Specialista vodních toků:
Ing. Jaroslav Kabele
kabele@lesy-praha.cz tel.: 778 972 562 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení údržby vodních toků a nádrží »

Vedoucí oddělení:
Ing. Jan Matějka
matejka@lesy-praha.cz tel.: 773 767 424 Práčská 1885, Praha 10
Mistr oblasti Praha-sever:
Libor Neužil
neuzil@lesy-praha.cz tel.: 777 719 011 Vlkovická 1142, Praha 14
Mistr oblasti Praha-jih:
Ilja Storoženko
storozenko@lesy-praha.cz tel.: 777 719 012 Klostermannova 573,
Praha 4
Mistr oblasti Praha-východ:
Paolo Agresta
agresta@lesy-praha.cz tel.: 770 152 582 K Jezeru 1111, Praha 15
Mistr oblasti Praha-západ:
Jiří Pavlata
pavlata@lesy-praha.cz tel.: 777 719 014 K Zahrádkám 1278/59, Praha 13

Oddělení přípravy a realizace »

Vedoucí oddělení přípravy a realizace:
Ing. Jaroslav Eichler
eichler@lesy-praha.cz tel.: 777 364 882 Práčská 1885, Praha 10
Příprava zakázek:
Jiří Indráček
indracek@lesy-praha.cz tel.: 778 410 844 Práčská 1885, Praha 10
Mistr stavební výroby:
Petr Kollár
kollar@lesy-praha.cz tel.: 778 419 020 Práčská 1885, Praha 10
Mistr stavební výroby:
Martin Vaněk
vanek@lesy-praha.cz tel.: 775 271 904 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení mechanizace a dílen »

Oddělení mechanizace a dílen:
Josef Richtera
richtera@lesy-praha.cz tel.: 777 719 006 Práčská 1885, Praha 10
Mechanizace – levý břeh a dílny:
Jan Kaiser
kaiserj@lesy-praha.cz tel.: 775 018 616 U Kalvárie 1125/1, Praha 17
Správa autoparku:
Pavla Olejníková
olejnikova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 637 Práčská 1885, Praha 10

Středisko Lesy

Vedoucí:
Josef Holeš
holes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 017 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení lesního hospodářství »

Lesní úsek Šárka:
Divoká Šárka, Tichá Šárka, obora Hvězda, Kozí hřbety, Hlásek
Jaroslav Jirkovec
jirkovec@lesy-praha.cz tel.: 777 827 799 Divoká Šárka 40,
Praha 6
Lesní úsek Chuchle:
Prokopské a Dalejské údolí, Chuchelský háj, lesopark Cibulka
Daniel Šípek
sipek@lesy-praha.cz tel.: 774 176 422 Malá Chuchle 8, Praha 16
Lesní úsek Hodkovičky:
Kunratický les, Modřanská rokle a Cholupický vrch, lesy v Hodkovičkách, Kamýk
Ladislav Kadeřábek
kaderabek@lesy-praha.cz tel.: 778 411 001 Vídeňská 750, Praha 4
Lesní úsek Hostivař:
Hostivařský lesopark, Milíčovský les, Bohdalec a Tyršův vrch
Zuzana Zajícová
zajicova@lesy-praha.cz tel.: 770 152 581 K Obecním hájovnám 275/1, Praha 15
Lesní úsek Běchovice:
Klánovický les, Xaverovský háj, lesopark Vinice
Jan Krejčí
krejci@lesy-praha.cz tel.: 778 772 372 Českobrodská 211,
Praha-Běchovice
Lesní úsek Bohnice:
Draháňské a Bohnické údolí, Čimický a Ďáblický háj, Smetanka a Tábor, Lehovec a Čihadla, lesopark Letňany, Krejcárek
Tomáš Šimon
simon@lesy-praha.cz tel.: 777 827 798 Hájovna v Čimickém háji, Bohnice 213, Praha 8
Technik ochrany lesa a lesního hospodářství, odborný lesní hospodář:
Ing. Josef Holeš
holes.ml@lesy-praha.cz tel.: 778 416 001 Práčská 1885, Praha 10
Technik pěstební činnosti:
Ing. Eva Rosická
rosicka@lesy-praha.cz tel.: 778 974 454 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení výroby »

Mistr dřevovýroby (truhlárna):
Petr Voráček
voracek@lesy-praha.cz tel.: 777 719 003 Zálužská 179, Praha 14
Technik dřevovýroby (štípárna):
Václav Salač
salac@lesy-praha.cz tel.: 777 827 795 Mladoboleslavská 953, Praha 19

Středisko Městská zeleň

Vedoucí:
Ing. Luboš Novelinka
novelinka@lesy-praha.cz tel.: 775 271 903 Práčská 1885, Praha 10
Zástupkyně vedoucího:
Ing. Lucie Navrátilová
navratilova@lesy-praha.cz tel.: 778 477 391 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovnice:
Mgr. Radka Páleníková
palenikova@lesy-praha.cz tel.: 771 127 902 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení správy parků »

Správa Hvězdy, Letné a památných stromů:
Ing. Lucie Navrátilová
navratilova@lesy-praha.cz tel.: 778 477 391 Práčská 1885, Praha 10
Správa Stromovky, Centrálního parku na Chodově a parku U Čeňku:
Bc. Jan Kvasnička
kvasnicka@lesy-praha.cz tel.: 770 177 213 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovník a správa Vítkova:
Bc. Tomáš Fridrich
fridrich@lesy-praha.cz tel.: 778 454 746 Práčská 1885, Praha 10
Správa Petřína:
Bc. Lukáš Kolář
kolar@lesy-praha.cz tel.: 773 748 018 Práčská 1885, Praha 10
Údržba Stromovky a obory Hvězda:
Barbora Berecová
berecova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 628 Královská obora 11, Praha 7

Zahradnictví Ďáblice »

Prodejna Zahradnictví Ďáblice, vedoucí prodejny, velkoobchod:
Bc. Lenka Zimmelová
zimmelova@lesy-praha.cz tel.: 775 565 729 K Zahradnictví 582, Praha 8
Prodejna Zahradnictví Ďáblice, maloobchod, cenové nabídky: Petra Koubínová koubinova@lesy-praha.cz tel.: 770 317 053 K Zahradnictví 582, Praha 8
Vedoucí expedice rostlin:
Petr Szlaur
—- tel.: 778 490 055 K Zahradnictví 582, Praha 8

Arboristika »

Vedoucí úseku arboristika:
Marek Šíma
sima@lesy-praha.cz tel.: 778 448 571 Plzeňská 100, Praha 5
Zástupce vedoucího úseku arboristika:
Josef Weiss
weiss@lesy-praha.cz tel.: 778 532 835 Plzeňská 100, Praha 5

Kompostárna »

Informace o provozu kompostárny:   tel.: 771 139 378 K Austisu, Praha 5
Vedoucí kompostárny:
Mikuláš Němec
nemec@lesy-praha.cz tel.: 770 149 764 K Austisu, Praha 5
Kompostárna – administrativa:
Šárka Tomešová
tomesova@lesy-praha.cz tel.: 773 494 528 K Austisu, Praha 5

Středisko Ekologická výchova

Vedoucí:
Ing. Václav Nejman
nejman@lesy-praha.cz tel.: 775 018 629 Práčská 1885, Praha 10

Oddělení ekologické výchovy »

Objednávání programů sev@lesy-praha.cz tel.: 775 018 630 (ve všední dny od 7:00 do 15:30)  
Vedoucí oddělení:
Bc. Štěpán Makrlík
makrlik@lesy-praha.cz tel.: 777 358 375 Práčská 1885, Praha 10
Environmentální vzdělávání:
Bc. Marcel Mergl
mergl@lesy-praha.cz tel.: 777 471 372 Práčská 1885, Praha 10
Environmentální vzdělávání:
Ing. Štěpánka Kováříková
kovarikova@lesy-praha.cz tel.: 777 459 140 Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí ekocentra Prales:
Ing. Kateřina Krošláková
kroslakova@lesy-praha.cz tel.: 778 716 582 Mladoboleslavská 953, Praha 19
Environmentální vzdělávání:
Linda Janská, DiS.
janska@lesy-praha.cz tel.: 608 351 406 Mladoboleslavská 953, Praha 19
Environmentální vzdělávání:
Lukáš Janura, DiS.
janura@lesy-praha.cz tel.: 770 168 215 Mladoboleslavská 953, Praha 19

Zookoutky »

Zookoutky, vedoucí ošetřovatelka:
Bc. Lucie Koukolíková
koukolikova@lesy-praha.cz
tel.: 734 324 334
V Lázních 8, Praha – Malá Chuchle

Včelařství »

Včelařství – administrativa, prodej medu a zpracování vosku:
Lukáš Pátek
patek@lesy-praha.cz tel.: 777 465 013 Práčská 1885, Praha 10
Včelařka:
MgA. Lenka Karaka
karaka@lesy-praha.cz tel.: 770 317 015 Práčská 1885, Praha 10