Lesní pedagogika

Motto lesních pedagogů:
„O LESE SE UČIT V LESE!“

Lesy hl. m. Prahy pečují o více jak 2 900 ha lesů na území metropole. Tyto lesy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Pro tisíce Pražanů je les místem odpočinku, místem pro sport i pozorování volně žijících živočichů. Blízkost městské zástavby a snadná dopravní dostupnost pražských lesů ještě zvyšuje jejich oblibu, návštěvnost i zájem o dění v nich. Tento fakt je příležitostí pro lesníky, jak kvalifikovaně vysvětlit péči o lesní porosty a přiblížit základní principy své práce.

Lesní pedagogika je forma environmentálního vzdělávání, která probíhá v lese. Přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší.
V některých evropských státech (Rakousko, Německo, Polsko nebo Lucembursko) je lesní pedagogika pevně ukotvena i v právních předpisech.
Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Naplňuje podstatu lesní pedagogiky – umí představit les, lesnictví a profesi lesníka prostřednictvím prožitku především v lesním prostředí.
Lesník je vzdělán v biologickém, technickém i ekonomickém oboru a díky tomuto všestrannému přehledu nahlíží na problémy v krajině komplexně. Lesní pedagog lesník tak dokáže prezentovat les v průniku jeho environmentální, ekonomické, sociální, ale i právní dimenze.
U organizace Lesy hl. m. Prahy zaštiťují lesní pedagogiku zaměstnanci s certifikátem lesního pedagoga na středisku Ekologická výchova. Pro školy, zájmové skupiny i veřejnost máme připravené programy a akce, které jsou přímo zaměřené na tématiku lesa a lesního hospodářství. Prostředí lesa využíváme jako přírodní učebnu a prožitkovými i praktickými aktivitami seznamujeme účastníky s pražskými lesy. Díky svému všestrannému přírodovědnému a praktickému zaměření umí naši lesní pedagogové velmi dobrým způsobem ukázat, jak vypadá partnerství mezi člověkem a přírodou k užitku a prospěchu obou (tzv. trvale udržitelné hospodaření).