Profil střediska

Středisko Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy vzniklo počátkem roku 2008 za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Organizační zázemí střediska se nachází v areálu Lesů hl. m. Prahy, v opravené budově starého mlýna, kde je také malá přednášková místnost.
 

 
Naší snahou je seznámit obyvatele s pražskou přírodou, se všemi jejími zákonitostmi, ale i s péčí o ni s důrazem na lesní a vodní hospodaření. V souladu s posláním záchranných stanic zajišťujeme osvětu v oblasti péče o hendikepované volně žijící živočichy. Od roku 2011 se věnujeme také včelařství (projekt Návrat včel do pražských lesů).
Naše zaměření je od dětí v mateřských školách přes rodiny s dětmi až po seniory. Spolupracujeme s lesním mateřským klubem Mezi stromy a Do lesa. Nabízíme i odborné praxe pro studenty středních i vysokých škol.
Řada našich lektorů má certifikát lesního pedagoga, tj. mají nejen lesnické vzdělání, ale také úspěšně absolvovali kurz lesní pedagogiky.
 

Středisko Ekologická výchova má dvě oddělení:

 
Ekologická výchovaZáchranná stanice pro volně žijící živočichy