Včelnice Prokopské údolí

Včelnice se nachází v sadu u bývalé hájovny, nedaleko studánky. Vznikla v roce 2014 s podporou MČ Praha 5. V současné době zde jsou umístěny 4 úly, které budou sezónně osazeny prosklenými průhledy umožňujícími bezpečné nahlédnutí do nitra úlu.
Jako ukázka hnízdních možností pro ostatní druhy hmyzu byla včelnice doplněna i hmyzím „hotelem“.

Včelnice byla vybudována s podporou MČ Praha 5.

praha5