50 tisíc návštěvníků za půl roku: Pražany zajímá environmentální vzdělávání

4. 7. 2019

Pražané se aktivně zajímají o environmentální vzdělávání, ekologii i přírodu. Jen za první pololetí letošního roku navštívilo vzdělávací akce střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy více než 45 700 zájemců. Malí i velcí návštěvníci zavítali celkem na 712 akcí, které jsme uspořádali po celé Praze, v lesích, parcích i ve školních třídách.

Již tradičně jsme s dětmi oslavili například Den Země, Den vody nebo Týden lesů. Společně jsme také vysazovali mladé stromky na pasekách v pražských lesích. Díky šikovným rukám žáků základních škol přibylo v Praze 3 840 stromků. Celkem jsem za uplynulých šest měsíců uspořádali 350 ekovýchovných programů a 26 projektových dnů z naší stálé nabídky. Děti se seznamovaly se životem v lese, se dřevinami, s lesní zvěří, ptactvem, včelami nebo vodním životem.
ekovychova
Kromě zavedených akcí jsme veřejnosti představili také jednu velkou novinku. Pro všechny milovníky největšího pražského parku jsme v polovině května uspořádali akci Den Stromovky. Návštěvníky jsme provázeli parkem při komentovaných procházkách, technickým nadšencům jsme představili všechny stroje, které nám pomáhají při údržbě parku, a malým i velkým zájemcům vysvětlovali, jak se o park pečuje.
Novinky si pro návštěvníky připravilo také naše ekocentrum Prales. Koncem května jsme slavnostně otevřeli Dřevák. Nová dřevěná budova se zahradou a kořenovou čističkou nám slouží jako zázemí ekovýchovných aktivit, které v ekocentru pořádáme pro mateřské a základní školy i pro širokou veřejnost. Poskytuje nám také prostor pro vedení odborných přednášek a workshopů a další akce. Zahrada Dřeváku je vybavena solární sušičkou, bylinkovou spirálou, ovocnými keři, broukovištěm, včelími úly a velkým krmítkem na pozorování ptactva.
Ekocentrum Prales už začátkem letošního roku také rozšířilo své prostory v komunitní zahradě a nově nabídlo i několik speciálních záhonů přizpůsobených pro potřeby handicapovaných zájemců o zahradničení. Aktuálně v komunitní zahradě na dohromady 48 záhonech hospodaří 26 pěstitelů.
komunitní zahrada