S ornitologem za opeřenci k Vltavě: Děti se učí o ptactvu v terénu

7. 3. 2019

Teplé oblečení, dalekohled, ornitologické kroužky a něco dobrého na zobání. To je výbava, se kterou jsme se společně s dětmi z pražských základních škol od prosince do února vydávali za zimním pozorováním ptactva na Vltavě. Malé účastníky na procházkách vždy provázel zkušený ornitolog z řad našich lektorů. A o objekty k pozorování rozhodně nebyla nouze. Vltava je totiž jedním z největších zimovišť ptactva v Praze, které zde i v tuhých mrazech nachází dostatek potravy a životního prostoru. Našich 13 zimních ekovýchovných programů zaměřených na pozorování ptactva se zúčastnilo celkem 241 dětí.

Během vycházky se žáci seznámili například s labutěmi, lyskami, kachnami, racky i kormorány. Kromě samotného pozorování dalekohledy se mnohdy podařilo některého z opeřenců i na chvilku odchytit. Od našeho ornitologa pak dostal na památku ornitologický kroužek. Děti se také dozvěděly, čím ptáky správně nakrmit a co by jim naopak mohlo uškodit. Kachny a labutě jsme během našeho pozorování pohostili hrachem a salátem.
Naše vycházky za zimujícím ptactvem jsou součástí ekovýchovných programů Ptačí svět, které jsou zaměřené na opeřené obyvatele české přírody. Kromě zimních programů se s námi také můžete vydat za studiem života ptactva od jara do podzimu na programy Ptačí trylky a Není kroužek jako kroužek.
pozorování ptactva