Půl milionu návštěvníků a 21 tisíc pacientů. 10 let střediska Ekologická výchova

3. 12. 2018

Lesy hl. m. Prahy v letošním roce slaví 10. narozeniny svého střediska Ekologická výchova. Za tu dobu středisko připravilo pro pražské školy a veřejnost přes 8 300 akcí a programů s environmentální tematikou, kterých se dohromady zúčastnilo téměř půl milionu lidí, tedy více než jedna třetina všech současných obyvatel hlavního města. Od roku 2012 funguje pod střediskem Ekologická výchova také Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Od 5. března 2012, kdy stanice přijala prvního živočicha, do 31. října letošního roku prošlo ošetřovatelům pod rukama 21 511 zraněných či jinak handicapových volně žijících živočichů. A když v roce 2017 hlavní město Praha a Lesy hl. m. Prahy společně otevřely ekocentrum Prales ve Kbelích v severovýchodní části Prahy, bylo jasné, že jeho provozování se rovněž ujme středisko Ekologická výchova. Kromě ekologické výchovy a péče o živočichy má středisko na starosti ještě včelnice organizace rozmístěné v pražských lesích a parcích a komunikaci s veřejností.

Středisko Ekologická výchova vzniklo v příspěvkové organizaci Lesy hl. m. Prahy na jaře 2008 za podpory hlavního města Prahy. Jeho úkolem měla být příprava a organizace vzdělávacích programů a akcí pro pražské školy i veřejnost. Brzy se ukázalo, že propojení péče o pražskou přírodu s environmentálním vzděláváním je velice užitečné a smysluplné. Jako součást organizace, která se stará o pražskou přírodu, mohli lektoři školám nabídnout praktické zkušenosti, znalosti a informace od skutečných lesnických odborníků, což učitelé velmi oceňovali.
V nabídce střediska jsou různé typy programů, například pro jednotlivé třídy nebo školní skupiny, projektové dny pro více tříd současně, exkurze a vycházky nebo větší akce pro veřejnost, které se obvykle vážou k významným dnům souvisejícím s přírodou a životním prostředím, jako je Den Země nebo Den vody. Aktivity střediska vycházejí ze zásad takzvané lesní pedagogiky. Většina programů se odehrává přímo v lese: Lektoři ekologické výchovy dětem ukazují, co se v lese děje, jak se o les pečuje, co to všechno obnáší i kolik to stojí. Snaží se jim umožnit, aby si všechno vyzkoušeli na vlastní kůži a cítili se v přírodě jako doma, protože ten, kdo ji považuje za něco důvěrně známého, za součást svého domova, ji mnohem pravděpodobněji nebude ničit. Do některých programů lektoři zapojují i ostatní zaměstnance Lesů hl. m. Prahy. Například sázení lesních stromků s dětmi by se neobešlo bez lesníků a lesních dělníků, na exkurze k pražským potokům a nádržím se zase specializují experti ve středisku Vodní toky.
akce_10-let

Počet environmentálně zaměřených akcí pořádaných střediskem Ekologická výchova v jednotlivých letech

Ačkoli ekovýchovné aktivity Lesů hl. m. Prahy se odehrávají hlavně v terénu, v roce 2017 získalo naše středisko Ekologická výchova i první stálou základnu – na kraji pražských Kbel otevřelo hlavní město Praha ekocentrum Prales, které vzniklo v areálu bývalé okrasné školky Lesů hl. m. Prahy. Funguje v něm nejen mateřská školka či komunitní zahrada, ale jeho součástí jsou i výběhy pro zvířata, včelnice, interaktivní naučná stezka či budoucí přírodní keřové bludiště, které roste do tvaru lipového listu. V ekocentru pracujeme také s vermikompostem a nově otevřeným objektem Dřevák propagujeme výhody dřevostaveb, zelených střech či kořenových čistíren odpadních vod.
Na jaře 2012 převzaly Lesy hl. m. Prahy Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, která rovněž spadá pod středisko Ekologická výchova. Od března 2012 do 31. 10. 2018 počet pacientů dosáhl úctyhodných 21 511 živočichů 215 druhů. Nejčastěji se do záchranné stanice dostávají ježci, poštolky, labutě, kachny, netopýři, rorýsi nebo zajíci. Stanice ale již pomohla i několika vzácným a ohroženým živočichům, například ledňáčkovi říčnímu, sokolovi stěhovavému, bobrovi evropskému nebo křečkovi polnímu. Lesy hl. m. Prahy prostřednictvím střediska Ekologická výchova spravují i lesní zookoutky, které záchranné stanici slouží jako detašovaná pracoviště a ve kterých nacházejí náhradní domov trvale handicapovaní živočichové. V současnosti jsou v naší správě zookoutky v Malé Chuchli a v Kunratickém lese nebo Divoká zahrada Hostivař u Hostivařského lesoparku. Zookoutek v lese na Kamýku je nyní v rekonstrukci.
stanice-10-let

Vývoj počtu živočichů přijímaných do záchranné stanice v období let 2012-2018

Kromě ekologické výchovy a péče o živočichy se středisko věnuje i včelaření. Od roku 2011 pracuje na svém dlouhodobém projektu Návrat včel do pražských lesů, v jehož rámci obnovuje staré včelnice v pražských lesích a parcích nebo na vybraných místech zakládá včelnice nové. V současnosti má už 15 včelnic, kromě té v Kunratickém lese, kde kdysi s prvními 4 úly začínalo, včelaří třeba také v Prokopském údolí, v Divoké Šárce nebo v Hostivařském lesoparku a od minulého roku má i vlastní medárnu. Za 8 let projektu středisko vytočilo 4,5 tuny medu, z jehož prodeje se včelařský provoz financuje. I tento projekt ale slouží především ke vzdělávání – na včelnicích nebo ve školách lektoři uspořádali již 556 programů a akcí zaměřených na popularizaci včelařského řemesla a význam včel a dalšího hmyzu v přírodě.
Středisko Ekologická výchova nabízí programy pro děti z mateřských i základních škol, pro středoškoláky a stále více také pro seniory. V současnosti se více zaměřujeme na dospělé klienty v produktivním věku. Tímto směrem už jde například projekt komunitní zahrady v ekocentru Prales nebo různé teambuildingové akce, které Lesy hl. m. Prahy pořádají pro firmy. Naše organizace cítí velký potenciál v ekocentru Prales, na jehož dobudování se podílí i výrobní střediska organizace: Lesy, Vodní toky a Městská zeleň.
Ekovýchovné aktivity Lesů hl. m. Prahy, střediska Ekologická výchova i provoz Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy jsou financovány hlavním městem Prahou.