10 let záchranné stanice

Výstava Taky Pražané

Naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v letošním roce slaví 10 let své existence. Prvního pacienta jsme přijali na sklonku zimy 2012 a do konce roku 2021 stanicí prošlo celkem 37 613 divokých zvířat. Zraněných, vyčerpaných, osiřelých nebo jinak poznamenaných střetem s naší civilizací. I tak je to jen zlomek z těch, kteří spolu s námi v Praze žijí a kteří se s nástrahami velkoměsta denně potýkají. Právě oni, nenápadní zvířecí sousedé nás všech, jsou hlavními hrdiny výstavy, kterou bychom chtěli naše desetileté fungování oslavit a na kterou vás srdečně zveme. Na Smíchovské náplavce v okolí kobky 17 budou od 12. 7. do 8. 8. 2022 k vidění fotografie, které vznikly v průběhu posledních let přímo v záchranné stanici. Přijďte se podívat na fotografie těch, kteří často nejsou tolik vidět ani slyšet, a přesto v Praze žijí stejně jako my. Protože to jsou TAKY PRAŽANÉ a jejich osudy si zaslouží naši pozornost.


10 let záchranné stanice v číslech

Počet pacientů

Od zahájení provozu v roce 2012 do konce roku 2021 přijala Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy celkem 37 613 zvířecích pacientů (další 2,5 tisíce zvířat k tomu přibylo za první polovinu letošního roku). Každý rok ošetří několik tisíc zvířat, v posledních třech letech počet pacientů vždy překročil hranici 5 000 případů. Rekordní byl rok 2019, kdy se do stanice dostalo celkem 5 368 volně žijících zvířat.

pocet-pacientu_2012-2021

Zajímá vás, jakých bylo těch 10 let? Hlavně plných práce a náročných situací, ale taky šťastných konců a zachráněných zvířecích osudů. Podívejte se, jak jsme o těch letech psali.

2013: Ohlédnutí za rokem 2013 v záchranné stanici
2014: Skalpovaná labuť i „postižený“ muflon: Záchranná stanice loni měla plné ruce práce
2015: Rekordní rok pro záchrannou stanici: Přijala přes 3 tisíce živočichů
2016: Rok ve znamení ježků: Pražská záchranná stanice jich přijala přes pět stovek
2017: Rekordní i vyčerpávající rok v záchranné stanici: Loni jsme přijali 4 134 pacientů
2018: Pražané nejsou lhostejní: V loňském roce stanice přijala 4 712 pacientů
2019: Další rekordní rok pro záchrannou stanici: Přijali jsme 5 368 živočichů
2020: Provoz nepřerušila ani pandemie. Záchranná stanice přijala 5186 živočichů
2021: Záchranná stanice zažila “rok ježka”. Přijala 5 275 pacientů, ježků bylo 15 %

Počet druhů

Každý rok přijmeme přes 100 různých druhů volně žijících živočichů, nejvíc druhů jsme zaznamenali v roce 2020 (celkem 142). Bývají mezi nimi i zástupci kriticky a silně ohrožených druhů. Z kategorie kriticky ohrožených druhů jsme v minulosti ošetřili například bukače velkého, luňáka červeného, sokola stěhovavého, tenkozobce opačného, netopýra černého a netopýra velkého, vrápence malého, sysla obecného nebo ještěrku zelenou.

Ze skupiny silně ohrožených druhů to byl například dudek chocholatý, chřástal polní, chřástal vodní, kalous pustovka, kavka obecná, krahujec obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, kvakoš noční, ledňáček říční, ostříž lesní, sýc rousný, sýček obecný, včelojed lesní, žluva hajní, křeček polní, bobr evropský, vydra říční, plšík lískový, ropucha zelená, čolek obecný a užovka hladká.

Druhy vedené jako „ohrožené“ mezi našimi pacienty zastupuje například rorýs obecný, jestřáb lesní, vlaštovka obecná, lejsek šedý, ťuhýk obecný, břehule říční, čáp bílý, výr velký, krkavec velký, sluka lesní, plch velký nebo bělozubka bělobřichá.

pocet-druhu_2012-2021

Ptáci versus savci

Asi 2 třetiny pacientů tradičně tvoří ptáci, ostatní se řadí mezi savce. Za 10 let stanice přijala 26 678 ptáků a 10 495 savců. Mezi ptačími pacienty bylo například 3 217 kachen, 2 024 kosů, 1 332 sýkor, 1 261 dravců různých druhů nebo 205 sov, hlavně kalousů a puštíků.

ptaci-savci_2012-2021

Ze savců jsme přijali například 1 811 netopýrů, 1 331 zajíců nebo 676 veverek. Rekordmany byli ovšem ježci. Dostalo se k nám celkem 5 107 ježků (východních i západních). To znamená, že zhruba každý 7. pacient byl právě ježek. A budeme-li počítat pouze savce, tvořili ježci takřka celou polovinu všech savčích pacientů!

jezci-vs-ostatni_2012-2021

Malí i velcí

Z celkového množství pacientů přijatých od zahájení provozu stanice do konce roku 2021 tvořila 42 % malá nesamostatná mláďata (15 822). Ostatní pacienti (21 791) byli ve věku do jednoho roku nebo již dospělí.

stari_2012-2021

Grafy ke stažení

taky-prazane_statistiky_2012-2021