Další rekordní rok pro záchrannou stanici: Přijali jsme 5 368 živočichů

27. 1. 2020

V hlavním městě Praze není vysoká jen koncentrace lidí. Svůj domov tu našlo i velké množství volně žijících živočichů, kteří se životu v městském prostředí dokázali přizpůsobit. Kromě výhod, jako jsou například dostupnost a dostatek potravy, je však ve městě i řada nástrah, které které způsobují jejich poranění a zdravotní problémy. A takové živočichy přijímá do péče naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. V loňském roce stanicí prošlo 5 368 živočichů 138 různých druhů, což je vůbec nejvyšší číslo v historii jejího fungování.

Uplynulý rok nám ukázal, že žádné číslo není konečné a že když už si myslíme, že jsme ošetřili maximum pacientů, které zvládneme, přibudou nám další. Množství ošetřených zvířat se zatím každý rok zvyšuje a my napínáme síly, abychom zejména v období, kdy se rodí a líhnou mláďata, zvládli velký příval pacientů ošetřit. V loňském roce jsme přijali o 656 živočichů více než v roce 2018. Dvě třetiny zraněných a jinak handicapovaných zvířat tvořili ptáci a zhruba třetina připadla savcům.

zachrana

Nejpočetnější skupinou přijatých živočichů byli ti, kteří si způsobili různá zranění – nejčastěji kvůli nárazům do překážek, jako jsou například skleněné plochy nebo trolejové vedení. Takto zraněných živočichů jsme ošetřili 669. Evidovali jsme také řadu pokousání a poškození jiným živočichem (527), zlomenin (335) a střetů s dopravou (293).

Z ptačích druhů jsme se nejčastěji starali o holuby hřivnáče (504), kachny divoké (438), kosy černé (293), straky obecné (193), sýkory koňadry (143), labutě velké (136) a hrdličky zahradní (133). I naším posledním pacientem roku 2019 byl pták. Labutího samce vyděsily bujaré silvestrovské oslavy, a tak si ve snaze uniknout hluku a světelným zábleskům poranil kyčel nárazem do trolejového vedení.

Loňský rok byl však výjimečný především množstvím ošetřených ježků. Těch jsme přijali oproti roku 2018 o 233 více. Z celkového počtu 759 ježků bylo 483 východních a 276 západních. Zatímco množství ježků západních významně nevybočovalo oproti předchozím rokům, jejich východních příbuzných jsme přijali o 195 více než v roce 2018. Za nárůstem množství přijatých ježků východních stojí podle odborníků ze záchranné stanice především brzký příchod jara, dlouhé léto a teplý podzim. Ježci východní se totiž probouzejí časněji z hibernace než ježci západní, a tak mohli díky příznivým klimatickým podmínkám vyvést dva vrhy mláďat. S větším množstvím narozených ježků proto přibylo i našich pacientů.

Ježci v loňském roce přicházeli k úrazu nejčastěji při střetu s dopravou, s jinými živočichy, kteří je pokousali, či při střetu se strunovými sekačkami, po nichž jim zůstaly řezné rány. Takřka polovinu z přijatých ježků tvořila osiřelá mláďata nebo mláďata s jejich matkami, která přišla o hnízdo. Bylo mezi nimi jedno dokonce teprve 3denní mládě ježka východního, které se nám rovněž podařilo odchovat. U těchto hmyzožravců je hranice přežití pro uměle odchovaná mláďata 4 až 5 dnů věku. Péče o takto malé mládě není vůbec jednoduchá. Naši ošetřovatelé se musejí malému ježkovi věnovat 24 hodin denně. Udržují jej v teple a krmí jej náhradním mlékem po 2 až 4 hodinách až do věku 2 měsíců, kdy se mláďata osamostatní a krmí se již sama. Délka pobytu ježků ve stanici se liší podle druhu jejich handicapu nebo zranění od 1 do 2 měsíců, ale občas si pacient pobude v prostorách stanice i půl roku.

Většinu ošetřených ježků jsme již během loňského podzimu navrátili do přírody. Ale 70 jich zimuje v záchranné stanici a do pražských lesů a parků se navrátí až na jaře.

jezek

Kromě rekordního množství ošetřených ježků jsme často přijímali také netopýry (276), zajíce polní (177) či nesamostatná mláďata veverek (89).

Rok 2019 nám přinesl také několik překvapení a nových zkušeností. Poprvé v historii záchranné stanice jsme pečovali například o racka bělohlavého, který uvízl v montážní pěně, čápa bílého, který zmeškal svůj let do teplých krajin, či o mládě sysla obecného, které nám pomohly odchovat veverky.

Kromě péče o živočichy se věnujeme také osvětě, abychom lidem co nejlépe přiblížili problematiku záchranných stanic a vysvětlili jim třeba to, co péče o živočichy obnáší nebo jak se správně chovat při nálezu zraněného zvířete. Záchranná stanice v roce 2019 zajistila celkem 607 akcí s tematikou záchrany volně žijících živočichů, kterých se zúčastnilo více než 36 320 návštěvníků.

Pokud byste chtěli volně žijícím živočichům pomoci a podpořit naši záchrannou stanici, můžete zaslat libovolný finanční příspěvek na účet 1927728309/0800 (konstantní symbol 0379, variabilní symbol 61). Více informací o možnostech a způsobech pomoci najdete v sekci Rádi byste pomohli?. Děkujeme za jakoukoli pomoc a podporu.

sova