JAK POMOCT: Netopýři

Netopýři potřebují pomoc:

  • jsou-li nalezeni na zemi během dne,
  • jsou-li aktivní během zimního období,
  • jsou-li zranění, nemohou létat,
  • zalétnou-li někam, odkud se nemohou dostat,
  • je-li zničen jejich úkryt (pokácení stromu, zateplování domů).

Jak postupovat:

Kontaktujte naši záchrannou stanici na pohotovostní telefonní lince 773 772 771.

Naleznete-li netopýra, který potřebuje pomoc, opatrně ho uchopte pomocí hadříku (nedotýkejte se ho, netopýr by vás mohl kousnout!) a umístěte jej do papírové krabice. Krabici dejte na teplé a klidné místo a přivolejte záchrannou stanici. Netopýra ničím nekrmte ani se nepokoušejte dát mu napít, pokud se tak přímo nedohodnete se záchrannou stanicí.