Výstavba nového areálu záchranné stanice

6. 4. 2017
Zázemí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, která sídlí na okraji Jinonic v blízkosti Prokopského údolí, je ve velmi špatném a dlouhodobě neudržitelném stavu a ošetřovatelé tu pracují v provizorních podmínkách. Proto hlavní město plánuje celkovou rekonstrukci zdejšího areálu, z nějž by se mělo stát moderní léčebné zařízení odpovídající evropským standardům v péči o volně žijící živočichy.

Nový areál výrazně zlepší podmínky pro léčená zvířata, usnadní jejich rekonvalescenci i návrat do volné přírody.

Studie počítá s výstavbou veterinární ordinace s operačním sálem a jednotkou intenzivní péče, které zvýší šance těžce zraněných zvířat na přežití. Dominantou nové stanice bude hlavní univerzální léčebná voliéra. Součástí navrhovaného areálu jsou i specializovaná rehabilitační zařízení, jež odpovídají požadavkům na péči o nejčastěji přijímané druhy živočichů. Bude zde rovněž léčebné zařízení pro labutě a vodní ptáky a odchovna veverek. V areálu vznikne také výběh pro kopytníky a vodní výběh pro vydru a bobra, kteří se začínají objevovat v pražské přírodě. Jednotlivé komplexy voliér jsou plánovány jako multifunkční, aby se v případě potřeby mohly uzpůsobit konkrétním potřebám přijatých živočichů.

Nový areál je dimenzován na umístění až cca 500 ošetřovaných živočichů současně a roční příjem cca 2 500 až 3000 živočichů. Svými možnostmi bude plně vyhovovat současné platné legislativě i požadavkům hlavního města na péči o volně žijící živočichy.

Postupně rekonstruujeme také lesní zookoutky, které fungují jako detašovaná pracoviště stanice. Na podzim 2016 jsme ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy dokončili přestavbu zookoutku v Hostivaři, jehož zrekonstruovaný areál nese název Divoká zahrada Hostivař.

vizualizace-top

  • 1. hlavní univerzální léčebná voliéra
  • 2. zázemí stanice (veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, přípravna krmiv, izolace apod.)
  • 3. a 4. rehabilitační výběhy pro kopytníky
  • 5. léčebný výběh pro vodní živočichy
  • 6. rekonvalescentní voliéra pro pěvce
  • 7. rozlétávací voliéra pro velké dravce a sovy
  • 8. odchovná voliéra pro veverky
  • 9. vypouštěcí voliéra
  • 10. rehabilitační voliéra pro šelmy
  • 11. léčebná voliéra pro vodní ptáky, především labutě

Vizualizace

Plánovaná léčebná část ZS 4/2017

Aktualizace 2019

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu živočichů (rok 2018 – 4 712, rok 2019 – 5 368), připomínkám dotčených subjektů během projednávání projektu a uzpůsobení stavby dle podmínek Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu došlo k úpravě projektu, a to zejména v konstrukčním řešení objektů a jejich rozmístění v prostoru.

Vizualizace