Výstavba nového areálu záchranné stanice

Leden 2023

Záchranná stanice se dočasně přesouvá na adresu K Zahradnictví 582, Praha 8 – Střížkov. V průběhu února by v jinonickém areálu měla být zahájena stavba nového zázemí.

Investor hlavní město Praha, resp. odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy. (více informací ke stavbě podá MHMP).


Zázemí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, která sídlí na okraji Jinonic v blízkosti Prokopského údolí, bylo ve velmi špatném a dlouhodobě neudržitelném stavu a ošetřovatelé tu pracovali v provizorních podmínkách. Proto hlavní město začalo od roku 2013 připravovat celkovou přestavbu zdejšího areálu, z nějž by se mělo stát moderní léčebné zařízení odpovídající evropským standardům v péči o volně žijící živočichy.

Nový areál výrazně zlepší podmínky pro léčená zvířata, usnadní jejich rekonvalescenci i návrat do volné přírody.

Projekt počítá s výstavbou veterinární ordinace s operačním sálem a jednotkou intenzivní péče, které zvýší šance těžce zraněných zvířat na přežití. Dominantou nové stanice bude hlavní univerzální léčebná voliéra. Součástí navrhovaného areálu jsou i specializovaná rehabilitační zařízení, jež odpovídají požadavkům na péči o nejčastěji přijímané druhy živočichů. Bude zde rovněž léčebné zařízení pro labutě a vodní ptáky a odchovna veverek. V areálu vznikne také výběh pro kopytníky a vodní výběh pro vydru a bobra, kteří se začínají objevovat v pražské přírodě. Jednotlivé komplexy voliér jsou plánovány jako multifunkční, aby se v případě potřeby mohly uzpůsobit konkrétním potřebám přijatých živočichů.

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu živočichů (rok 2018 – 4 712, rok 2019 – 5 368), připomínkám dotčených subjektů během projednávání projektu a uzpůsobení stavby dle podmínek Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu došlo k úpravě projektu, a to zejména v konstrukčním řešení objektů a jejich rozmístění v prostoru.

Vizualizace 2019