Divoká zahrada Hostivař

Hostivařský areál přiléhající k místní hájovně funguje jako oficiální zookoutek pro veřejnost již od roku 1970 a je tak vůbec nejstarší ze všech lesních zookoutků, které v Praze spravujeme. Stejně jako ostatní i on se zrodil z lesnické tradice, neboť v minulosti býval běžnou součástí takřka každé hájovny menší výběh nebo ohrada pro zraněnou zvěř, o niž se sám lesník staral. Dnes má péči o zraněná zvířata v Praze na starosti naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy a v zookoutcích nacházejí důstojný náhradní domov živočichové, kteří se kvůli svému trvalému zdravotnímu či jinému handicapu již nemohou vrátit zpět do volné přírody.

Stav hostivařského zookoutku si však po tolika letech žádal razantní změnu a právě té se areál v roce 2016 dočkal. V růžku mezi ulicemi K Obecním hájovnám a Mírového hnutí vyrostly nové výběhy pro zvířata, kolem nich jsme postavili nové ploty a vybudovali pěší stezky a vyvýšené vyhlídky a celou zahradu jsme osadili rostlinami.

danek

V areálu najdete velký výběh pro skupinu unikátních bílých daňků, výběh pro mufloní pár, jehož součástí je kamenná mapa nedaleké Hostivařské přehrady, na níž si mufloni budou moci obrušovat kopýtka, malou včelnici či jezírko pro labutě, husy labutí, kachny pižmové nebo kachničky mandarinské. Během zimy zde ale pravděpodobně zahlédnete i některé další zástupce vodního ptactva, jimž jezírko poslouží jako vhodné zimní útočiště. Kolem vody se obtáčí vyhlídková cesta, která prochází středem zookoutku.

Dlouhý gabionový plot, který ohraničuje rozsáhlý daňčí výběh, má kromě této očividné funkce navíc ještě jednu podstatnou úlohu: Proměnili jsme jej v největší hmyzí hotel v České republice. Drátěnou konstrukci plotu vyplňují přírodní materiály, jako jsou kameny, dřevěná polena, rákosová stébla či šišky, v nichž zůstává spousta rozmanitých skrýší vhodných pro hmyzí a jiné drobné návštěvníky. Užiteční malí opylovači a likvidátoři rostlinných škůdců se tu mohou ukrýt při nepřízni počasí a do chodbiček a komůrek klást vajíčka, z nichž se pak líhne nová generace. Hmyzí hotely tak divákovi poodhalují život jinak nenápadného hmyzu a jeho zástupcům zase slouží jako náhradní domov, protože v přírodě příhodných úkrytů pořád ubývá.

Celou rekonstrukci, která trvala od února do října 2016, jsme financovali z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Cena rekonstrukce bez DPH dosáhla takřka 5 milionů Kč.

mapa-divoka-zahrada

Kudy a kdy do zookoutku?

mapa-zookoutek-hostivarZookoutek se nachází v západnm výběžku Hostivařského lesoparku. Nejblíže je autobusová zastávka K Obecním hájovnám (autobusy č. 181 a 182), zookoutek leží na konci stejnojmenné ulice.

Nedaleko od zookoutku vede také cyklostezka A41.

Letní otevírací doba (květen-září) každý den 8-20 hodin.
Zimní otevírací doba (říjen-duben) každý den 8-17 hodin.

 

 

Rekonstrukce zookoutku v roce 2016

Slavnostní otevření Divoké zahrady Hostivař 12. 11. 2016