Záchranná stanice zažila “rok ježka”. Přijala 5 275 pacientů, ježků bylo 15 %

31. 1. 2022

Naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy má za sebou další náročný rok. V pořadí již třetí rok po sobě jsme překonali hranici 5000 přijatých pacientů. V roce 2021 naši ošetřovatelé přijali celkem 5 275 živočichů 138 různých druhů. To je o 89 pacientů více než v roce 2020 a zároveň druhé nejvyšší číslo v historii fungování naší stanice. Větší počet zvířat jsme zaznamenali jen v roce 2019, kdy pod rukama našich zaměstnanců prošlo 5 368 zvířat. Uplynulý rok však statistiky rekordního roku 2019 přece jen v něčem překonal. V roce 2021 jsme přijali absolutně nejvíc ježků od začátku provozu stanice. Celkem 786 ježků představovalo 15 % všech přijatých pacientů, a dokonce 56 % všech přijatých savců.

zs-statistika

Nejčastěji (40 % všech řešených případů) se k nám v roce 2021 dostávali živočichové, kteří utrpěli nějaké zranění – obvykle při střetech s vozidly, při pokousání jiným živočichem nebo při nárazech do překážek, jako jsou například skleněné plochy nebo trolejové vedení. To byl i případ jestřába lesního, který si při nárazu do skla poranil zobák, labutího samce, kterého pokousal pes, nebo dvojice srn, které srazilo auto. Dalších 30 % příjmů tvořila malá, nesamostatná mláďata, 13 % pacientů u nás skončilo kvůli celkovému vyčerpání a 11 % potřebovalo pomoc, protože uvízlo v některé z městských pastí, jako jsou světlíky, komíny, kanály, nejrůznější sítě a další skryté nástrahy. V průběhu roku jsme psali například o kavce zapadlé v okapu, srnci, který uvízl mezi příčkami ve vratech, nebo o lišce, která se na autovrakovišti zamotala do kabelů.

Z celkového množství přijatých pacientů bylo 45 % mláďat (2 359), 20 % bylo ve věku do jednoho roku (1 043) a 35 % pacientů již dosáhlo dospělosti (1 873). S mláďaty standardně souvisí i nejvytíženější měsíc z celého roku. Obvykle to bývá některý z letních měsíců, kdy takzvaná sezona mláďat vrcholí. Stejně jako v roce předcházejícím byl i tentokrát nejnáročnější červen. Stanice v červnu přijala 1 005 zvířat, tj. v průměru více než 30 pacientů každý červnový den a zároveň během jednoho měsíce skoro pětinu všech pacientů z celého roku.

Krmení pěnkav obecných

Krmení pěnkav obecných

Více než 70 % zraněných a jinak handicapovaných zvířat tvořili ptáci, zbytek představovali savci. Z ptačích druhů jsme se starali hlavně o holuby hřivnáče (561), kachny divoké (406), hrdličky zahradní (187), rorýse obecné (137), sýkory koňadry (126) nebo poštolky obecné (119). Ze savců jsme často přijímali například zajíce polní (219), veverky obecné (114) či netopýry různých druhů (celkem 113). Absolutními rekordmany mezi savci však byli ježci. V roce 2021 jsme přijali nejvíc ježků v historii naší záchranné stanice. Celkem jich bylo 786 a představovali tak 15 % všech našich pacientů. Rok 2021 v tomto ohledu překonal dokonce i mimořádný rok 2019, kdy jsme přijali 759 ježků, což byl tehdejší ježčí rekord.

zs-ptaci-savci

zs-jezci

Celkem 423 ježků se k nám dostalo kvůli vysílení nebo kvůli zranění, například od strunových sekaček, aut nebo volně pobíhajících psů. Další početnou skupinou byla malá, nesamostatná ježčata (bylo jich 283). Důvody, kvůli nimž se do naší péče dostávají dospělí ježci a ježčata, spolu často souvisí. Pokud dojde ke zranění či usmrcení samice, která pečuje o mláďata, postižena jsou následně také ona a potřebují pomoc.

V Praze se vyskytuje ježek východní i ježek západní. Ježků východních ale mezi pacienty bývá víc a v roce 2021 jsme jich přijali skoro dvakrát tolik (264 ježků západních versus 522 ježků východních). Stejně jako v roce 2019 tento nárůst zřejmě zapříčinily příhodné klimatické podmínky, které ježkům východním umožnily mít druhý vrh. Ježci východní se probouzí ze zimního spánku a rozmnožují dříve než ježci západní. První vrh mláďat tak mohou mít už na konci května nebo začátkem června a po 6-8týdenní péči o mláďata a 35denní březosti stihnou mít ještě jeden vrh, obvykle na přelomu srpna a září. Ježci západní spí déle a mláďata mívají až na konci července nebo začátkem srpna. Druhý vrh už tak v našich zeměpisných podmínkách nestihnou.

Tomu odpovídají i časové úseky, v nichž se k nám do stanice „východní“ a „západní“ ježčata dostávala. Zatímco mláďata ježka západního jsme začali přijímat 14. srpna a poslední ježče se objevilo 1. listopadu, mláďata ježka východního jsme přijímali již od 12. června a až do 5. listopadu, přičemž od 20. srpna se jednalo právě o mláďata z druhých vrhů.

DSC_2500

DSC6941

Jak mají ježci Prahu „rozdělenou“? Z městských částí Praha 3, 4, 8, 9, 10, 11 a 12 se k nám dostávali hlavně ježci východní. Na levém břehu Vltavy se naopak vyskytují spíš ježci západní. Pokud se ježčí pacient našel například na území Prahy 5, 13 a 16 nebo v Praze-Zbraslavi, obvykle se jednalo právě o ježka západního.

Provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy je finančně velmi náročný. Proto jsme vděční za pomoc od našich podporovatelů a sponzorů. Naši stanici je možné finančně podpořit dvěma základními způsoby – formou sponzorství nebo formou adopce jednoho z našich trvale handicapovaných zvířat, která se už nemohou vrátit zpět do volné přírody. Za rok 2021 se nám pro stanici podařilo vybrat přes 1 milion Kč, z čehož 57 % (589 tisíc Kč) tvořily sponzorské příspěvky od firem i jednotlivců a 35 % (359 tisíc Kč) adopce trvale handicapovaných živočichů. Celkem 86 tisíc Kč jsme vybrali prostřednictvím fundraisingové kampaně Dobrý dar pro mléčný bar na náhradní výživu pro malá savčí mláďata, která se k nám v důsledku nejrůznějších tragédií dostávají v době, kdy jsou ještě zcela závislá na mateřském mléce. Další prostředky jsme vybrali díky prodeji našich charitativních produktů – kalendářů s fotografiemi zvířecích pacientů a vykrajovátek na cukroví.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají – ať už finančně, materiálními dary nebo jako dobrovolníci, velmi si vaší pomoci vážíme. Pokud se vám práce naší záchranné stanice líbí, můžete nás rovněž podpořit. Veškeré informace najdete v sekci Sponzorství a adopce. Děkujeme za jakýkoli příspěvek.

Předání daru od společnosti Sodexo (výtěžek z projektu Stravenka pro labutě)

Předání daru od společnosti Sodexo (výtěžek z projektu Stravenka pro labutě)