Rekordní i vyčerpávající rok v záchranné stanici: Loni jsme přijali 4 134 pacientů

11. 1. 2018

4 134 přijatých pacientů, 73 % ptáků, 130 živočišných druhů, 525 ježků, 536 osiřelých mláďat, 470 osvětových akcí, 24 000 návštěvníků, 365 dnů práce. To je rok v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, rok rekordů a neustávající práce našich zaměstnanců. Pojďte se společně s námi ohlédnout za tím, co vše se v záchranné stanici událo.

Uplynulý rok 2017 se zapsal do historie záchranné stanice hned několika rekordy. Prvním a nejvýznamnějším z nich je počet živočichů ošetřených našimi pracovníky, který dosáhl závratného čísla 4 134. Oproti roku 2016, během nějž jsme do záchranné stanice přijali 3 707 živočichů, jsme zaznamenali nárůst o více než 10 % a do naší stanice se tak dostalo o 427 pacientů navíc. Každým rokem se množství ošetřených zvířat zvyšuje a my napínáme síly, abychom zejména v období, kdy se rodí a líhnou mláďata, zvládli velký příval pacientů ošetřit.

Dalším rekordem je množství opeřených pacientů, kteří si nárokovali celý 73procentní podíl z počtu všech přijatých zvířat. Ošetřili jsme hned několik zajímavých ptačích zástupců, s nimiž se běžně nepotkáváme – bernešku bělolící, kalouse pustovku nebo sýčka obecného. Velice často jsme také spěchali, abychom ošetřili mláďata, která vypadla nebo předčasně vyletěla z hnízda. Mezi ptačími druhy u nás jednoznačně kralovalo 511 kachen divokých, z nichž převážnou většinu tvořila opuštěná či osiřelá mláďata, která se díky starostlivé péči našich pracovníků dožila dospělosti. Kromě kachen jsme u nás často vítali také labutě (162), straky (133), rorýsy (94) a poštolky (96). Nejčastější příčinou úrazů u ptáků byl náraz do překážky, především do skleněných ploch, které jsou pro letící ptáky takřka neviditelné. Další nebezpečí představují tramvajové troleje, které jsou příčinou úrazů pražských labutí, jež pak končí v naší záchranné stanici s ošklivými úrazy.

osirela_kachnata

A počítáte-li s námi, víte, že zbývajících 27 % přijatých poraněných či jinak handicapovaných zvířat patřilo mezi savce. Z nich první místo co do množství zaujali ježci východní (272) a ježci západní (253), kteří k nám byli přiváženi většinou vyčerpaní a hladoví. Další příčky náleží netopýrům (220) a zajícům polním (130). Savcem byl i náš poslední pacient roku 2017, stal se jím vysílený netopýr pestrý, nalezený během silvestrovského odpoledne ve Zbraslavi. Dosavadní mírná zima je příčinou častých nálezů netopýrů a ježků, kteří by za normálních okolností měli již dávno hibernovat, ale místo toho jsou vzhůru a vyrážejí za potravou, které je ovšem nyní v přírodě nedostatek. Do naší stanice jsou pak přijímáni hladoví a na pokraji sil. Díky naší péči se netopýr však již zotavuje a daří se mu dobře.

Pomyslnou štafetu po posledním pacientovi roku 2017 převzal kos černý, na nějž ve Vinoři zaútočila kočka. Stal se tak prvním pacientem záchranné stanice pro rok 2018. Černý smolař svým únikem před kočkovitou šelmou přerušil dlouholeté neradostné prvenství labutí, které se tradičně stávaly prvními pacienty nového roku.

Nejvíce zvířecích zranění jsme na území hlavního města zaznamenali v městských částech Praha 1, Praha 4, Praha 5 a Praha 6, odkud k nám dohromady doputovalo 1 394 zvířat.

Kromě péče o živočichy se věnujeme také osvětě, abychom lidem co nejlépe přiblížili problematiku záchranných stanic a vysvětlili jim třeba to, co péče o živočichy obnáší nebo jak se správně chovat při nálezu zraněného zvířete. Záchranná stanice v roce 2017 zajistila celkem 470 akcí s tematikou záchrany volně žijících živočichů, kterých se zúčastnilo na 24 000 návštěvníků.

Do nového roku 2018 si přejeme, aby pokud možno co nejvíce ubylo volně žijících zvířat v nouzi a abychom tento rok uzavírali s co nejnižšími počty poraněných a jinak handicapovaných zvířat.

rorys