Opravy na hrázi vodní nádrže Jiviny zajistí její delší životnost

16. 8. 2022

Aby ještě dlouho chránila Ruzyni před povodněmi a zároveň poskytovala Pražanům prostor pro rekreaci, potřebovala vodní nádrž Jiviny obnovit některé technologické součásti důležité pro své fungování. Proto zde v letošním roce od jara sanujeme betonové konstrukce a opravujeme hradící segmenty bezpečnostních přelivů. Vzhledem k tomu, že je práce třeba provádět ze zátopy nádrže, musí být po dobu obnovy vodní dílo vypuštěné. Celá oprava je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy.

Opravy na hrázi vodní nádrže Jiviny
Při pravidelných prohlídkách nádrže jsme v posledních letech zjistili postupně se zhoršující stav jejích technologických zařízení. Na základě toho jsme rozhodli o komplexní opravě hradících těles, která prodlouží životnost těchto prvků, a tím i celé nádrže.

U hradicích segmentů vyměníme gumové těsnění, kovové konstrukce dostanou novou povrchovou úpravu a jejich degradované části nahradíme. V rámci letošních prací také opravíme boční štíty a jejich vyhřívání a repasujeme ovládací řetězy. Betonové součásti funkčního objektu pak čeká obnova poškozených částí. Všechny opravy by měly být hotové do prosince letošního roku.

Retenční nádrž se nachází na území městské části Praha 6. Byla postavena v letech 1980 −1984 na Litovicko-Šáreckém potoce. Jejím hlavním účelem je protipovodňová ochrana území kolem spodní části vodního toku, především pak staré Ruzyně. Nádrž, která má 5,5 metru vysokou zemní sypanou hráz, je při povodni schopna zadržet 102 000 m³ vody, celkový objem zadržené vody pak při povodních činí 240 000 m³ a zatopená plocha je 118 000 m². Dalším účelem nádrže je průběžná regulace průtoků v Litovicko-Šáreckém potoce, především v době sucha.

Spolu se svým bezprostředním okolím je nádrž oblíbenou rekreační lokalitou. V roce 2011 zde vznikl nový rybářský revír obhospodařovaný Českým rybářským svazem. Lov ryb je povolen pouze z označené části levého břehu.

V roce 2020 byla nádrž odbahněna a ze dna bylo odvezeno více než 40 000 m³ sedimentu. Zajímavostí je, že při odbahnění archeologové na dně nádrže objevili fragmenty osady z mladší doby železné. Nalezli zde pozůstatky keltských chatrčí, hroby, keramiku a bronzové šperky.