Led na vodních plochách je zatím velmi tenký a není bezpečný

18. 12. 2022

Hladiny pražských nádrží a rybníků se díky nízkým teplotám pokryly vrstvou ledu a lákají k bruslení. Led na nich ale zatím není dostatečně bezpečný.

Při pravidelných kontrolách technických objektů vodních ploch provádíme pro naše účely také měření tloušťky ledu na vodních dílech druhé a třetí kategorie, což je Hostivařská přehrada, Džbán, Šeberák a Jiviny. Namátkově měříme led také na dalších lokalitách, například na Počernickém rybníce, Kyjském rybníce, Pískovně a dalších vodních plochách. Přes mrazivé počasí posledních dní jsme na všech měřených lokalitách zjistili prozatím tloušťku ledu pouze několik centimetrů.

Upozorňujeme, že odborníci uvádí pro individuální bruslení minimální bezpečnou tloušťku ledu až od 15 cm, pro hromadné bruslení dokonce až od 18 cm.

Milovníci bruslení vstupují na zamrzlé přírodní vodní plochy vždy na vlastní nebezpečí a musí počítat i s tím, že tloušťka ledu je zde proměnlivá a v místech nátoku a odtoku velmi ztenčená.

Na všechny, kteří si chtějí zabruslit nebo si jen zkrátit cestu přes zamrzlý rybník, apelujeme: Vždy si důkladně prohlédněte stav ledu, nevstupujte do míst přítoků a odtoků z vodních děl, všímejte si prasklin i děr a nevstupujte na ledové plochy, nejste-li si jistí jejich bezpečnou tloušťkou. Vstup na neznámou plochu se rovná hazardu se životem.

tenký led