Rekonstrukce kamenné hráze rybníku Prasečák zakončila dřívější opravy

10. 11. 2022

Letošní stavební práce zakončily obnovu rybníku Prasečák v pražských Řepích. Poškozenou kamennou hráz jsme na jaře dotvarovali tak, aby byla opět kompletní. Upravili jsme také nejbližší okolí, které se nyní zelená travním porostem. Navázali jsme tak na předchozí rekonstrukci této vodní plochy z roku 2020, tedy před odkoupením rybníka hlavním městem od nedalekého kláštera sester sv. Karla Boromejského.

Rybník Prasečák nyní zkrášluje prostředí pražských Řep.

S opravami poškozené hráze jsme letos začali hned po odbahnění, které zajistilo hlavní město Praha. Hráz jsme dotvarovali a opravili také její opevnění, které tvoří na sucho poskládaná čedičová dlažba. Z kamenné dlažby a betonových panelů jsme zároveň vytvořili sjezd do zdrže. Blízké okolí hráze se dočkalo terénních úprav, celou plochu jsme zarovnali a na závěr pak zatravnili.

Současné práce navázaly na opravu výpustného zařízení v roce 2020, kdy měla rybník v majetku Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, sídlící v nedalekém klášteře. Tehdy jsme v blízkosti hráze vystavěli nový požerák, tedy zařízení umožňující odtok vody, a tím i vypuštění rybníka. Doplnili jsme také kamenné schodiště pro přístup k rybníku. Poté částečně opravený rybník, který ale ještě potřeboval investice do dalších úprav, odkoupilo hlavní město Praha a nyní je ve správě naší organizace.

Prasečák je posledním ze čtyř původních rybníků, které se na území Řep nacházely ještě v minulém století a které nyní už jen připomínají některé místní názvy jako Blatiny či ulice Na Moklině. S rozvojem výstavby ale byly všechny ostatní rybníky postupně odvodněny a zanikly. Rybník Prasečák je napájen Řepským potokem, který také mezi lety 1999 a 2013 prošel rozsáhlou revitalizací. Dnes jeho nezatrubněnou část doplňuje několik tůněk s mokřadními rostlinami a obyvatelé Řep toto místo rádi využívají k procházkám a rekreaci.