S čím se v létě potýkají pražské rybníky. Zelená voda nemusí znamenat sinice

4. 8. 2023

V létě jsou vodní plochy oblíbeným místem pro osvěžení během horkých dní a cílem vycházek a výletů mnohých Pražanů. Často se však na rybnících setkáváme s hladinou pokrytou zeleným povlakem. Tento jev se objevuje pravidelně a nemusí být vždy spojen se zhoršenou kvalitou vody či dokonce výskytem obávaných sinic. Na rybnících zaznamenáváme v posledních letech totiž i vyšší výskyt vláknitých řas. U nedávno vyčištěných, odbahněných a zrevitalizovaných vodních ploch s dobrou průhledností a čistou vodou je masivnější zarůstání řasami pro mnohé však překvapivé.

Litoznicky rybnik

Co je pravděpodobnou příčinou?
Voda v rybnících je po odbahnění čistší a průhlednější. Během léta se tak dostávají sluneční paprsky více do hloubky a vodní rostliny včetně řas rostou daleko rychleji, než je stačí vodní živočichové, kteří jsou na ně potravně vázaní, zlikvidovat. Výskyt řas tedy nutně neznamená, že je voda znečištěná a nevhodná ke koupání.

Po vypuštění a odbahnění nějakou dobu trvá než se dá celý ekosystém rybníka opět do rovnováhy. Je potřeba, aby v něm bylo jednak dost organismů, které se živí například fytoplanktonem, sinicemi či řasami, ale zároveň platí, že při moc vysokých rybích obsádkách sice k nežádoucímu rozvoji vodních rostlin a řas dochází méně, voda je ale zakalenější a v nádrži výrazně klesá druhová pestrost. Kvalitu vody v pražských rybnících se snaží odborníci podpořit nejen odstraněním usazeného bahna a pouze extenzivním chovem ryb, ale někde také například jarním doplněním perlooček (drobní korýši), které se přirozené řasami živí a jsou důležité pro čistotu vody. Bohužel se stává, že do rybníka někdo další vypustí třeba karase stříbrného, nepůvodní plevelný druh, který se živí zooplanktonem a velice rychle se dokáže v rybníce přemnožit a zničit celý vodní ekosystém.

A co sinice?
V rybnících se mohou během léta však vyskytovat i obávané sinice. V nějaké míře se s nimi potýkáme každoročně i na řadě pražských rybníků. Důvodem může být minimální přítok vody a zvýšené množství živin, zejména fosforu ve vodě. Nyní například řešíme jejich výskyt v rybníku Terezka u obory Hvězda nebo v Jinonickém rybníce, ale i jinde. Dlouhodobě zkoušíme na vodních plochách různé metody, jak předejít přemnožení sinic během léta. Bohužel zatím neexistuje jednoduchý a dostatečně efektivní způsob.

Orientační test sinice vs. řasy
Výskyt sinic, které produkují zdraví škodlivé látky, mohou lidé ověřit jednoduchým testem. Vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině se podívají, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.