Vokovický rybník má nový vzhled i přechod pro ryby

25. 1. 2022

Koncem loňského roku jsme dokončili kompletní revitalizaci Vokovického rybníka. Malý rybník, který se nachází na Litovickém potoce nad vodní nádrží Džbán v Praze 6,  získal přestavbou nejen nové technické objekty, ale i přírodnější charakter s pozvolnými břehy a přechodem pro ryby.

Revitalizace Vokovického rybníka
Původně starý návesní rybníček sloužil od 60. let minulého století jako lapač splavenin z povodí potoka a bránil zanášení níže položeného koupaliště Džbán. Jeho technický stav byl již mnoho let žalostný, nábřežní zdi se rozpadaly, nádrž netěsnila a vodohospodářské objekty byly zničené. Na jaře jsme nejprve z nádrže odvezli přes 250 m3 usazených sedimentů a následně odstranili poškozené betonové povrchy. Opravili jsme nábřežní zdi, které zde musely kvůli nedostatku prostoru zůstat, ale větší část břehů jsme zpozvolnili a zpevnili kamennou rovnaninou. Novou nízkou zídkou u pravého břehu jsme nahradili původní obtokové betonové roury. Za normálního stavu vody je zídka schovaná pod hladinou, ale v případě potřeby bezpečně zajistí regulovaný převod vody rybníkem. Vybudovali jsme také nový bezpečnostní přeliv, jehož součástí je i takzvaný rybí přechod, který usnadní rybám migraci povodím. Přírodnější vzhled získalo i původní koryto pod rybníčkem, kde nevzhledný beton nahradila opět kamenná rovnanina

Investorem stavby bylo hlavní město Praha a náklady na přestavbu nádrže činily cca 14,5 milionu Kč.