Zámecký rybník vítá jaro v novém kabátě. Je opravený a bez bahna

19. 4. 2022

Na sklonku loňského roku jsme dokončili generální opravu vodní plochy uprostřed zámeckého parku v Praze-Čakovicích. Uběhlo několik měsíců a rybník plný vody je opět domovem mnoha vodních živočichů. Rychlý jarní rozvoj zeleně pomáhá v jeho okolí zahladit stopy po proběhlé stavbě.

Zámecký rybník

Zámecký rybník převzalo hlavní město Praha do své správy v roce 2020. Hned v následujícím roce přistoupilo k jeho revitalizaci, kterou svěřilo naší organizaci. Rybník, který vznikl po roce 1849, měl původně až 1 hektar, později byla část zasypána. Během let bez údržby se v něm nahromadilo přes 3 500 m3 sedimentu, který bylo nutné nejdříve vybagrovat a odvézt.
Zámecký rybník

Následně jsme se mohli pustit do opravy zerodovaných břehů, protékající hráze a vodohospodářských objektů. Narušené břehy jsme dorovnali zeminou a opevnili těžkou balvanitou rovnaninou. Dalším velkým problémem byla netěsnící hráz. Tu bylo nutné z návodní strany odtěžit a nově utěsnit navezenou jílovitou zeminou. Poté jsme ji znovu opevnili kamennou dlažbou. V rámci revitalizace se opravilo také napouštěcí potrubí, které přivádí vodu z Cukrovarského rybníka. Protože rybník slouží rovněž místním rybářům, nově jsme zde vybudovali loviště, kádiště a bezpečný sjezd do rybníka, což usnadní jeho výlov. Rybník nyní disponuje také novým visutým molem a kamenným schodištěm, které vodní nádrž zpřístupňují návštěvníkům zámeckého areálu, jehož je rybník součástí.
Celkové náklady revitalizace, které převýšily 20 milionů Kč, hradilo hlavní město Praha.