Soutěž Adapterra awards ocení krajinu připravenou na změnu klimatu i šetrné stavění

15. 2. 2023

Zúčastněte se soutěže Adapterra Awards, která oceňuje projekty bojující proti suchu v krajině, letnímu přehřívání měst, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Své stavby a úpravy krajiny může do konce března přihlásit každý jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní. V minulých ročnících se v soutěži umístilo několik revitalizačních projektů realizovaných naší organizací, například krajinný park Lítožnice.

krajinný park Lítožnice

Klimatická změna s sebou přináší mnoho nepříznivých dopadů, znatelně proto v poslední době i v Česku přibývá opatření, jak se vypořádat s přehříváním měst v letních měsících, náhlými přívalovými srážkami či suchem v krajině. Celostátní soutěž Adapterra Awards každoročně oceňuje a prezentuje nejlepší z nich.

Soutěžní projekty se do konce března prostřednictvím webového formuláře mohou přihlásit v celkem čtyřech hlavních kategoriích. Do kategorie volná krajina se mohou registrovat projekty, jejichž cílem je obnova mokřadů, tůní či lužních lesů, stejně jako oživení či vytvoření nových zelených prvků jako meze, aleje, větrolamy, sady i louky. Do kategorie zastavěná území patří projekty ozelenění veřejných prostranství, revitalizace vodních toků ve městech, udržitelné obytné čtvrti či projekty zaměřené na zachytávání a využívání dešťové vody.

Další kategorií soutěže je náš domov, tedy opatření na obytných budovách v podobě zelených střech, stínících prvků, akumulačních nádrží na dešťovou vodu, ale i ekologického vytápění, pasivního chlazení a dalších chytrých technologií. Kategorie pracovní prostředí je určena firemním projektům, které zvýšily svůj adaptační potenciál na problémy spojené s klimatickou změnou. Zapojit se mohou firemní areály, administrativní budovy a průmyslové haly, které řeší problémy přehřívání a vysoké energetické náklady.

krajinný park V Ladech

Porota mimo hlavních kategorií uděluje ještě speciální regionální ocenění, a to projektům na území Prahy, v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji i v českém a rakouském příhraničí. Veřejnost pak v on-line hlasování rozhodne o tom, který z projektů získá cenu sympatie.

V loňském čtvrtém ročníku soutěže byla oceněna obnova krajiny u jihomoravské obce Ořechov, projekt revitalizace školy Českobrodská v Praze 9, paraglidingové centrum Flight Park Javorový ze severní Moravy a Český soběstačný dům z jižních Čech. Veřejnost udělila cenu sympatie úspěšné revitalizaci Sedmihorských mokřadů na Semilsku a cenu Prahy získaly úpravy Čelakovského sadů v blízkosti Národního muzea. Z projektů, na kterých se podílely i Lesy hl. m. Prahy, se v roce 2020 do finále soutěže dostal krajinný park Lítožnice, o rok dříve pak krajinný park V Ladech nedaleko Horních Počernic.