Poštolky, vládkyně pražské oblohy. Ročně jich ošetříme přes 100

13. 8. 2021

Poštolka obecná je nejpočetnější dravec žijící v Praze, a proto také poštolky patří mezi naše nejčastější zvířecí pacienty z této ptačí skupiny. Skvěle se přizpůsobily městskému prostředí a dokážou si zde najít dostatek potravy (především myší, ale zvládnou ulovit i mládě holuba) i míst ke hnízdění. V Praze se poštolkám daří dokonce mimořádně dobře – dle průzkumů jich zde žije minimálně dvojnásobný počet než v jiných evropských velkoměstech. Ani u nás se jim však nevyhýbají nebezpečí, jimž musí zvířata v městském prostředí čelit. Každoročně přijmeme 100-150 poštolek, které potřebují naši pomoc, letos už jsme ošetřili 102 poštolek. Proto jsme také tyto malé dravce zařadili mezi druhy, na jejichž péči můžete naší stanici poskytnout sponzorský příspěvek.

Zhruba polovina našich poštolčích pacientů se k nám dostane kvůli zranění. Nejčastěji se v Praze zraňují při nárazu do prosklené plochy, při střetu s autem nebo zamotáním se do nějaké sítě či podobné pasti. Naštěstí jen zřídka se setkáváme s typem zranění, který je u poštolek žijících mimo města častý – s popálením od elektrického proudu. Druhou polovinu poštolčích pacientů tvoří mláďata, která předčasně vypadla z hnízda. To se může stát například tehdy, je-li hnízdo umístěno v příliš malém prostoru ve zdi, kde rostoucím mláďatům začne být těsno. V přírodě poštolky hnízdí na stromech, kde využívají stará hnízda krkavcovitých ptáků, či na skalách, ve městě si vybírají vysoké budovy a věže a v poslední době také balkony, kde rády obsazují květinové truhlíky.

DSC_8608

V posledních letech jsme se setkali s několika zajímavými poštolčími pacienty, jejichž příběhy jsme vám popsali. Byla mezi nimi například babička Mary, která se k nám poprvé dostala v roce 2012 a podruhé v roce 2019 v úctyhodném věku minimálně 9 let, malé poštolčí mládě, které se se svými sourozenci vylíhlo v truhlíku za oknem jednoho z pražských domů a málem ho zabil silný déšť, statečný poštolčí sameček, kterému se ostrý bodec proti holubům zapíchl do stehna a který přesto dál létal, nebo samička poštolky se zlomeným křídlem a s nechutenstvím, kterou jsme museli znovu naučit, že jídlo je vždycky dobrý nápad. 🙂

Péče o jednoho poštolčího pacienta trvá v průměru 43 dní. U dospělých jedinců bývá tato doba obvykle kratší, u mláďat, která u nás musí dorůst do samostatnosti, je naopak delší. Průměrně jeden poštolčí pacient zkonzumuje 46 myší a 46 kuřátek. Většinu (74 %) našich poštolčích pacientů se nám daří zachránit a vracíme je zpět do přírody. Pokud nám chcete na péči o poštolky přispět, můžete nás podpořit prostřednictvím sponzorského příspěvku. Moc děkujeme za jakoukoliv podporu.

Sponzorství a adopce

Sílí a trénují křídla.