Posts Tagged ‘povodně 2013’

Povodeň ji strhla a odnesla, nyní se cejchovní tabulka vrací na své místo

Tři roky ležela ztracená a zapomenutá pod vývarem pod Hostivařskou přehradou, kam ji zanesla voda při povodni v roce 2013. Bronzová cejchovní tabulka, která po celé půlstoletí hlásila na jednom z pilířů stavidel přehrady výšku vodní hladiny, než ji umlčela povodňová vlna, se znovu zaleskla na denním světle až letos. Bronzový “poklad”, na němž se podvodní mezidobí nijak nepodepsalo, vodohospodáři našli při čištění koryta pod nádrží.

Read the rest of this entry »

Sanace nátrže u jezu Marcela

Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 na Botiči poškodila také nátrž u jezu Marcela. Bylo potřeba doplnit odnesené části břehu a opevnit jej balvanitou rovnaninou, odtěžit sedimenty a odstranit popadané stromy nebo stromy, kterým hrozilo, že se zřítí.

Read the rest of this entry »

Oprava opevnění U Plynárny

Nejvýznamnější zakázky 2013

Při povodňové prohlídce v červnu 2013 byla zjištěna závada na opevnění, kterou způsobila povodňová událost. Naše práce zahrnovala doplnění odnesených částí břehu a následné opevnění balvanitou rovnaninou, podobně jako u vodního díla Hostivař.

Read the rest of this entry »

Oprava vývaru na vodním díle Hostivař

Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 poškodila opevnění vývaru na vodním díle Hostivař. Bylo třeba doplnit části břehu, které odnesla voda, a opevnit jej balvanitou rovnaninou.

Read the rest of this entry »

Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 na vodním díle Hostivař

Zde si můžete prohlédnout podrobnou zprávu, která vyhodnocuje povodňovou situaci z června letošního roku na vodním díle Hostivař.

Vyhodnocení povodňové situace na vodním díle Hostivař (pdf)

Read the rest of this entry »