Staví se nový areál, stanice funguje dál. Loni přijala rekordních 5740 pacientů

18. 1. 2024

Naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy má za sebou rok plný výzev. Hned v lednu 2023 jsme se stěhovali z Prahy 5 na Prahu 8: V našem působišti v Jinonicích v zimě začala dlouho plánovaná stavba nového areálu, která pokračuje ještě i letos, a tak jsme se s pacienty i se vším potřebným vybavením přesouvali na dočasné náhradní místo do areálu Zahradnictví Ďáblice, které je stejně jako stanice součástí příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Provoz jsme ale nepřerušili ani na jediný den a počet pacientů se nijak nezmenšil. Právě naopak! Rok 2023 byl už pátým rokem v řadě, ve kterém stanice překonala hranici 5000 zvířecích pacientů. A tentokrát jsme dokonce ošetřili vůbec nejvíc pacientů v historii – celkem 5740 živočichů 137 různých druhů. V porovnání s rokem 2022 (5175 případů) jsme měli o 565 pacientů více a oproti roku 2019, ve kterém stanice zaznamenala dosud nejvíce případů (5368), to byl nárůst o 372 pacientů.

2023_zs_statistika_nahled

Nejčastěji (41 % případů, 2379 pacientů) se k nám v roce 2023 dostávali živočichové, kteří utrpěli nějaké zranění – obvykle při střetech s dopravními prostředky, při pokousání jiným živočichem nebo při nárazech do překážek, jako jsou trolejová vedení nebo skleněné plochy. Zranění při nárazech do prosklených bariér jsou tím nejčastějším důvodem příjmů našich ptačích pacientů. Nebezpečí je ve městě pořád spoustu, před ptáky v letu se staví okna, prosklené stěny budov, zastávky městské hromadné dopravy, zábradlí i protihlukové zdi. Loni jsme řešili celkem 692 takových případů. Byl mezi nimi například datel černý z Klánovic, ledňáček říční z Troji nebo králíček obecný, který se našel s otřesem mozku kousek od Václavského náměstí. Výjimkou nejsou ani případy zranění zaviněné odpadky nebo jiným cizím tělesem. A bohužel někdy je na vině i neodborná pomoc nálezce. Své o tom ví například mladá labuť, která se u nás léčila 2 měsíce a musela absolvovat 4 operace, než se jí zhojilo zranění po neodborném vytažení rybářského háčku z krku.

Operace mladé labutě kvůli komplikacím po vytažení rybářského háčku z jícnu

Další velkou skupinu pacientů tvořili ti úplně nejmenší – malá nesamostatná mláďata, která se z různých důvodů ocitla bez rodičovské péče nebo mimo hnízdo (30 % případů, 1735 pacientů). Poprvé v historii záchranné stanice jsme se starali například o dvě vydří mláďata, která patrně při nějaké tragické nehodě přišla o matku. Pomohli jsme také dvěma mláďatům motáka pochopa, jež se v době senosečí ukrývala v hnízdě v poli s ječmenem, který právě přijeli sklidit zemědělci s kombajny.

krmení speciální směsí mléka a rybího masa

Celkem 679 zvířat (12 %) u nás skončilo kvůli celkovému vyčerpání. To se může stát například ježkům, netopýrům a dalším hmyzožravým živočichům, kteří při dlouhotrvajícím chladném či deštivém počasí nemohou sehnat dostatek potravy. Spousta takových ježků a netopýrů, kteří se před zimou nestihli dost vykrmit na to, aby mrazivé měsíce dokázali přečkat v zimním spánku, zůstává i teď v naší péči a počká u nás až do jara.

Dalších 552 pacientů (10 %) potřebovalo pomoc, protože uvízlo v některé z městských pastí, jako jsou světlíky, komíny, kanály či nejrůznější sítě a další skryté nástrahy. Největší pozornost médií i Pražanů si v květnu loňského roku vysloužila kavka obecná, která omylem zalétla do stanice metra Kobylisy a kterou se nám v tak rozlehlém a komplikovaném prostoru podařilo odchytit až po 14 dnech. Vysvobodili jsme třeba taky holuba hřivnáče, který uvízl ve výtahové šachtě v činžovním domě na Vinohradech, nebo žlunu zelenou z Letné, která okapem propadla do (naštěstí zrovna prázdné) nádrže na dešťovou vodu. Z nepříjemné pasti jsme museli doslova vystříhat kriticky ohroženou užovku podplamatou z Radotína, která se zasekla v odvětrávací mřížce, a aktuálně máme již několik týdnů v péči pokousanou a pohmožděnou srnu z Prahy 10, kterou pravděpodobně volně pobíhající pes nahnal mezi příčky plotu.

Záchrana uvíznuté užovky podplamaté

Většina pacientů se k nám dostává hlavně v prvních měsících svých životů. Mláďata a mladí jedinci tvořili 63 % všech přijatých pacientů:

  • mláďat bylo 44 % (2 534),
  • 19 % živočichů bylo ve věku do jednoho roku (1 069)
  • a 37 % pacientů již dosáhlo dospělosti (2137).

DSC_8959

S mláďaty standardně souvisí i nejvytíženější měsíc. Bývá to červen, kdy vrcholí sezona mláďat. Během června se k nám dostalo celkem 964 zvířat a velmi podobně jsme na tom byli také v květnu (902) a v červenci (892). Během těchto 3 supernáročných letních měsíců jsme tak přijali takřka polovinu všech pacientů za celý rok 2023.

Přes dvě třetiny zraněných a jinak handicapovaných pacientů u nás obvykle tvoří ptáci, zbytek jsou savci. Mezi nimi byli hlavně ježci východní (468), ježci západní (169), zajíci polní (171) či veverky obecné (122). Z ptačích zástupců jsme kromě 748 holubů hřivnáčů ošetřili například 380 kachen divokých, 225 strak obecných, 202 hrdliček zahradních, 131 sýkor koňader, 107 kosů černých, 99 poštolek obecných či 44 labutí velkých.

Kromě zástupců těch druhů, které se v pražské přírodě vyskytují běžně a běžně se tak dostávají i k nám do záchranné stanice, jsme se starali také o celkem 635 jedinců zvláště chráněných druhů. Bylo mezi nimi i 5 zástupců druhů kriticky ohrožených, mezi které se řadí například morčák velký, sokol stěhovavý, netopýr černý nebo právě užovka podplamatá, a 229 zástupců druhů silně ohrožených, jako je krutihlav obecný, žluva hajní nebo ještěrka živorodá.

Mezi ohrožené druhy patří také rorýsi obecní, kterých jsme v roce 2023 přijali rekordních 208, o 54 více než v roce 2022. Tyto výjimečné ptáky, kteří většinu svého života stráví v letu, velmi potrápilo počasí. V době, kdy rorýsí mláďata ještě pobývala na hnízdech, panovalo několik týdnů v kuse velké horko a sucho. Rorýsi mají hnízda téměř vždy na budovách, ve skulinách na fasádách, pod střechami či v odvětrávacích otvorech. A delší dobu přetrvávající horké počasí tyto prostory dokáže rozpálit natolik, že v nich mláďata nevydrží. Mnoho mláďat tak z hnízd prostě vyskočilo, aby se neupekla zaživa. V červnu a červenci jsme z tohoto důvodu přijali neuvěřitelných 88 rorýsích mláďat. A když z hnízd vylétla ta mláďata, která horko přežila, přišlo zase výrazné ochlazení a déšť. Což hmyzožravým letcům velmi ztěžuje shánění potravy, protože hmyz se za deště někde schovává a nelétá. Mláďata tak strádala hlady a mnoho z nich potřebovalo naši pomoc.

Nejen pro rorýse, ale taky pro jiřičky, vlaštovky, sýkory, ježky a další hmyzožravce z řad našich pacientů jsme v létě zorganizovali sbírku Nejlepší dárek jsou červi na platformě Donio.cz. Na moučné červy, cvrčky, zavíječe voskové a další hmyzí potravu se nám tak podařilo získat skoro 130 tisíc Kč.

DSC_3891

Provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy je finančně velmi náročný. Proto jsme vděční za každou takovou pomoc. Naši stanici je možné finančně podpořit dvěma základními způsoby – formou sponzorství (či finančního příspěvku na konkrétní sbírku) nebo formou adopce jednoho z našich trvale handicapovaných zvířat, která se už nemohou vrátit zpět do volné přírody.

Za rok 2023 se nám pro stanici podařilo získat téměř milion a půl korun (1 448 206 Kč), z čehož 70 %, tedy asi 1 milion korun, tvořily sponzorské příspěvky od firem i jednotlivců, a 30 % (428 tisíc Kč) adopce trvale handicapovaných živočichů. Pomáhaly nám také školní třídy, ať už vybranými penězi, nebo materiálními sbírkami.

Žáci ze ZŠ Dědina uspořádali pro zvířecí pacienty už druhou vánoční sbírku

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají – ať už finančně příspěvkem na náš transparentní účet 000000-5918916349/0800, materiálními dary nebo jako dobrovolníci, velmi si vaší pomoci vážíme. Pokud se vám práce naší záchranné stanice líbí, můžete nás rovněž podpořit. Veškeré informace najdete v sekci Sponzorství a adopce. Děkujeme za jakýkoli příspěvek.