Kompostárna otvírá i s novým odbočovacím pruhem. Loni přijala 3 538 tun odpadu

29. 2. 2024

V pátek 1. března 2024 naše Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci obnovuje svůj standardní provoz. Po zimní přestávce tak mohou Pražané a další zájemci do kompostárny během otevírací doby opět dovážet rostlinný odpad, který se zde zpracovává na kompost. V loňském roce kompostárna přijala celkem 3 538 tun bioodpadu, o skoro 350 tun více než v roce 2022. Od začátku fungování kompostárny v polovině roku 2017 jsme celkem přijali již přes 19 400 tun rostlinného odpadu. Pro zvýšení bezpečnosti jsme upravili výjezd z kompostárny. V listopadu 2023 byl dokončen odbočovací pruh spolu s nájezdem na komunikaci.

2017-2023_infografika_kompostarna

Vývoj objemu přijatého bioodpadu v jednotlivých letech od začátku fungování kompostárny

Kompostárna přijímá bioodpad od občanů Prahy, od firem a mimopražských občanů a rovněž ze svozů velkoobjemových kontejnerů. V kompostárně zároveň ukládáme biologicky rozložitelný odpad, který vzniká přímo při práci naší organizace – zejména při údržbě městské zeleně a okolí vodních toků a nádrží, které spravujeme. Přes polovinu veškerého bioodpadu v roce 2023 pocházela od firem (1 896 tun), občané Prahy u nás uložili 651 tun bioodpadu a 626 tun k nám doputovalo ze sběrných dvorů.

kompostarna_2023

Nově vzniklý odbočovací pruh spolu s nájezdem na komunikaci

Z uloženého bioodpadu kompostárna v roce 2023 vyprodukovala 940 tun hotového kompostu, který je oficiálně registrován jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost.

Z toho:

  • 528 tun jsme využili pro naše potřeby jako hnojivo pro pěstování rostlin či na trávníky ve spravovaných parcích,
  • 613 tun jsme prodali občanům a firmám
  • a 49 tun si zdarma odebralo celkem 590 Pražanů, kteří v kompostárně dříve bioodpad uložili.

Pražané mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na své zahradě.

2023_infografika_kompostarna