Na jaře v Praze vysadíme přes 89 tisíc stromků. Velká část půjde na nové plochy

16. 4. 2024

Během jara vysadíme v pražských lesích přes 89 tisíc sazenic lesních dřevin. I letos pracujeme na několika nových výsadbových projektech a zároveň zalesňujeme také paseky, které vznikly ve stávajících lesích při nezbytné nahodilé těžbě napadených či oslabených dřevin. Dvě třetiny sazenic vysadíme na jihovýchodě hlavního města u Dubče, kde založíme nové porosty na dvou původně nelesních plochách. Zbývající třetina sazenic přibyde ke stromům ve stávajících lesích. Ve výsadbách tradičně převažují duby a další listnaté druhy dřevin, které jsou vhodné pro klimatické podmínky Prahy. Opět na vhodných plochách do prací zapojujeme i žáky pražských škol, kteří nám pomáhají zakládat les pro další generace.

DSC0209

Téměř 64 tisíc sazenic zapustí kořeny na dvou plochách v oblasti Lítožnice a přírodního parku Říčanka mezi městskými částmi Dubeč a Běchovice. V této oblasti sázíme během posledních let opakovaně a postupně měníme území v mozaiku vodních ploch, luk, sadů a lesů. Zároveň chystáme přírodní clonu plánovaného obchvatu Běchovic. Například v minulém roce jsme založili nový les u obytné zástavby v Nové Dubči (23 tisíc sazenic) a několik dalších menších remízků, v letech 2021–2022 ve dvou etapách les Lítožnice (přes 140 tisíc sazenic) a v roce 2017 les Robotka (53 tisíc sazenic).

Na paseky ve stávajících lesích na celém území metropole na jaře vysadíme 26 tisíc sazenic (10 tisíc sazenic dubu zimního, 5 tisíc buku lesního, téměř 3 tisíce jedle bělokoré, 2 tisíce lípy malolisté a stovky kusů dalších listnatých druhů jilmy, jeřáby, třešně, habry apod.). Nejvíce sazenic půjde do Modřanské rokle (přes 3 tisíce), kde při kůrovcové kalamitě jsme museli odstranit mnoho napadených stromů, dále do Cholupic skoro 4 tisíce a na paseky v Satalické oboře přes 2 tisíce.

Jak vypadaly výsadby v předchozích letech se můžete podívat v našich výročních zprávách. Největší výsadbové projekty na nelesních půdách probíhaly v letech 2017–2022 (les Robotka, les V Panenkách, les Arborka, les Na Musile, les Lítožnice).

2017-2023_infografika_vysadby

Výsadby v lesích v průběhu let 2017–2023 (obsahuje sazenice vysazené na jaře i na podzim).