Posts Tagged ‘oprava hráze’

Milíčovský rybník prochází revitalizací. Hotovo bude v dubnu

Milíčovský rybník, který je v majetku hlavního města Prahy a který spravuje naše organizace, právě prochází revitalizací. Vodní nádrž o rozloze takřka 29 000 m2, která se rozkládá u Milíčovského lesa na jihovýchodě Prahy, projde v příštích pěti měsících změnami. Rybníku napájenému Milíčovským potokem opravíme vodohospodářská zařízení a zpevníme jeho hráz. A protože na rybníce hospodaří také Český rybářský svaz, vybudujeme v něm i nové loviště a kádiště, které rybáři využívají při výlovech rybníků. První část prací jsme zahájili již během listopadu. Z hráze rybníka jsme odstranili 8 vrb napadených hnilobou, které představovaly bezpečnostní riziko pro vodní dílo i procházející Pražany. S našimi pracemi budeme hotovi do konce dubna.

Read the rest of this entry »

Oprava a revitalizace rybníka Homolka

Nejvýznamnější zakázky 2013

K celkové revitalizaci rybníka Homolka jsme museli přistoupit především kvůli špatnému stavu požeráku, který už neplnil svoji funkci, a kvůli propadům hráze, kterou voda podemlela.

Read the rest of this entry »

Oprava hráze rybníka v Průhonickém parku

Nejvýznamnější zakázky 2013

Naše stavební činnost spočívala v opravě 250 bm hráze kamennou rovnaninou. Oprava hráze rybníka v Průhonickém parku, jehož vlastníkem je Botanický ústav Akademie věd ČR, proběhla v říjnu 2013.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Hořejšího rybníka

Nejvýznamnější zakázky 2013

Revitalizace Hořejšího rybníka probíhala od března 2012 do dubna 2013. Opravu vyžadovala hráz, původní nátok do náhonu i vypouštěcí zařízení. V průběhu revitalizace prošlo úpravou také samotné koryto Rokytky, která rybník napájí.

Read the rest of this entry »

Revitalizace rybníka Homolka

Rybník Homolka se řadí mezi historické pražské rybníky: Našli bychom ho již v záznamech vojenského mapování ze začátku 18. století. Patří do soustavy několika rybníků, které na sebe bezprostředně navazují a kterou kromě Homolky tvoří Milíčovský rybník, rybník Kančík, Vrah a rybník Šáteček.

Read the rest of this entry »